Drobečková navigace

Domů > Kurzy > Akademie pro ředitele - Průvodce životním cyklem veřejného výdaje

Akademie pro ředitele - Průvodce životním cyklem veřejného výdaje

Akademie pro ředitele a jejich statutární zástupce je koncipována jako ucelený vzdělávací cyklus zakončený osvědčením. Přijati budou  účastníci přihlášení do všech čtyř vzdělávacích dnů. Pokud máte zájem pouze o toto téma, kontaktujte nás prosím na adrese: segedova@pkkv.cz.

Cíl vzdělávacího dne

Cílem je z pohledu manažera a jeho odpovědností provést účastníky celým životním cyklem veřejného výdaje. Na vybraném příkladu se naučit aplikovat povinnosti vyplývající zejména ze zákona o finanční kontrole (požadavky na výkon finanční kontroly ve všech fázích – předběžná, průběžná, následná; požadavky na zajištění 3E) a zákona o zadávání veřejných zakázek (aplikace hlavních zásad zákona na VZMR). Zajistit, aby si účastník byl vědom souvisejících administrativních požadavků při realizaci výdaje.

Časový fond

Prezenční seminář 5 hodin (od 9 do 14 hod)

Obsah

Dané téma je vždy uvedeno stručným teoretickým úvodem, na který navazuje společná debata spojená s procvičením na praktickém příkladu formou práce v týmech.

1. Analýza potřeb

2. Zhodnocení účelnosti

3. Plán rozpočtu

4. Smlouva a její podpis

  • finanční kontrola
  • povinné náležitosti, znění smlouvy a jeho připomínkování
  • správné založení smlouvy v Croseu, portálu a spisové službě, správný podpis a následná evidence
  • modul závazkových vztahů, registr smluv

5. Realizace nákupu

  • finanční kontrola předběžná po vzniku závazku, kroky při převzetí plnění, průběžná kontrola v průběhu plnění a následně, kontrolní mechanismy při uhrazení faktury,

6. Ex post hodnocení

  • následné vyhodnocení spokojenosti s nákupem, následná kontrola i nefinančního plnění

7. Zpracování ekonomických agend, evidence a administrace

  • zavedení do majetku, správné odepisování, nástroje pro přehled o majetku, fondy

Informace o lektorech

Problematikou Vás provedou Mgr. Sylva Staníková, Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. a Ing. Pavel Mucha


Zobrazena 1 položka

Akademie pro ředitele - Průvodce životním cyklem veřejného výdaje

Datum
18. 4. 2024
Čas konání
9-14 hod.
Místo konání
Krajský úřad Kraje Vysočina, Ke Skalce 5907/47, Jihlava
Lektor
Mgr. Sylva Staníková, Ing. Markéta Páleníková, Ph.D., Ing. Pavel Mucha
Skladem
0 ks
Cena s DPH
0,00 Kč

Zobrazena 1 položka