Drobečková navigace

Domů > Kurzy > Ekonomické směrnice aneb jak na ně

Ekonomické směrnice aneb jak na ně

Termíny konání kurzu budou zveřejněny v měsíci červnu 2022.

Cíl kurzu

Seznámit účastníky s povinnými náležitostmi ekonomických interních předpisů, které vycházejí z platné legislativy a současně jak upravit obsah interních dokumentů tak, aby byl pro organizaci přínosný a pomáhal zjednodušit a zefektivnit procesy v organizaci.

Komu je kurz určen

Pro ekonomy, účetní, případně další zaměstnance, kteří jsou odpovědní za tvorbu interních předpisů v organizacích ve veřejném sektoru.

Časový fond

Webinář 3 hodiny (od 9 do 12 hod), prezenční školení 4 hodiny (od 9 do 13 hod)

Obsah

1. Úvod

2. Druhy interních předpisů

3. Formální náležitosti interních předpisů

4. Obsah ekonomických směrnic a jejich provázání s ostatními dokumenty

5. Účetnictví

  • účetní metody, významnost, náležitosti účetních dokladů (podpisy, data …), oběh účetních dokladů (informací)

6. Majetek a inventarizace

  • způsob evidence, významnost, oběh informací, průběh inventarizace, popis a seznam inventurních identifikátorů

7. Finanční kontrola

  • zajištění finanční kontroly; předběžná, průběžná a následná kontrola – způsob provádění

8. Ostatní ekonomické oblasti (cestovní náhrady, používání motorových vozidel, mobilních telefonů, rozdělení nákladů na hlavní a vedlejší činnost apod.)

  • způsob výpočtu nákladů na jednotlivé činnosti

Informace o lektorovi

Ing. Pavel Mucha

Ing. Pavel Mucha

Lektor působí od roku 2009 jako ekonom a účetní ve veřejném sektoru a to jak na pozici správce rozpočtu, tak i hlavního účetního, byl členem Pracovní skupiny pro problematiku metodické podpory veřejného sektoru při Ministerstvu financí ČR, je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě, zabývá se publikační a lektorskou činností v oblastech nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě a vedení účetnictví.