Drobečková navigace

Domů > Kurzy > Inventarizace

Inventarizace

Cíl kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly provádění inventarizace, aby účetnictví bylo průkazné dle §8, odst. 4, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V rámci kurzu budou popsány jednotlivé povinnosti vycházející ze zákona o účetnictví a z vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, procesní pravidla a nastavení jednotlivých kroků inventarizace ve vnitřních předpisech organizace. Součástí kurzu bude kompletní příklad na provedení inventarizace, včetně praktických ukázek jednotlivých výstupů a to jak u fyzické, tak i u dokladové inventarizace.

Komu je kurz určen

Pro ekonomy, účetní, případně další zaměstnance, kteří jsou zapojeni do systému finanční kontroly v organizaci.

Časový fond

Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod).

 

Nejzazší termín pro přihlášení je vždy týden před konáním kurzu. 

Obsah

1. Úvod

2. Povinnosti vyplývající z platné legislativy

3. Výklad jednotlivých pojmů

  • fyzická a dokladová inventura,
  • rozdílová inventura,
  • periodická a průběžná inventarizace,
  • prvotní a rozdílová inventura, 

4. Inventurní soupis a zjednodušený inventurní soupis

5. Procesní pravidla pro provádění inventarizace

  • jednotlivé kroky od plánu inventur po inventarizační zprávu

6. Praktická část

7. Příprava organizace na inventarizaci

  • náležitosti interních předpisů organizace
  • podoba dokumentů (plán inventur, příkaz ředitele, inventurní soupisy, inventurní zprávy)

8. Ukázka průběhu fyzické inventarizace

9. Ukázka průběhu dokladové a zjednodušené inventarizace

10. Vypořádání inventarizačních rozdílů

Informace o lektorovi

Ing. Pavel Muchamucha_-min.jpgledlova_-min.JPG

Ing. Pavel Mucha

Lektor působí od roku 2009 jako ekonom a účetní ve veřejném sektoru a to jak na pozici správce rozpočtu, tak i hlavního účetního, byl členem Pracovní skupiny pro problematiku metodické podpory veřejného sektoru při Ministerstvu financí ČR, je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě, zabývá se publikační a lektorskou činností v oblastech nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě a vedení účetnictví.


Zobrazeny 3 položky

Inventarizace

Datum
14. 9. 2022
Čas konání
9-15 hod.
Místo konání
Žižkova 89, Jihlava
Lektor
Ing. Pavel Mucha
Skladem
0 ks
Cena s DPH
0,00 Kč

Inventarizace

Datum
19. 10. 2022
Čas konání
9-15 hod.
Místo konání
Žižkova 89, Jihlava
Lektor
Ing. Pavel Mucha
Skladem
0 ks
Cena s DPH
0,00 Kč

Inventarizace

Datum
25. 10. 2022
Čas konání
9-15 hod.
Místo konání
Žižkova 89, Jihlava
Lektor
Ing. Pavel Mucha
Skladem
0 ks
Cena s DPH
0,00 Kč

Zobrazeny 3 položky