Drobečková navigace

Domů > Kurzy > Vzdělávací aktivity pro výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I a Šablony pro MŠ a ZŠ I

Vzdělávací aktivity pro výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I a Šablony pro MŠ a ZŠ I


 

Cíl kurzů

Připravujeme pro vás vzdělávací aktivity, které jsou zaměřeny na osobnostně sociální rozvoj pracovníků ve vzdělávání - Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. 

Komu jsou kurzy určeny

Kurzy jsou určeny podle svého konkrétního zaměření např. pro ředitele a jeho zástupce, vedoucí pracovníky, pověřence, právníka, ekonoma, pro personalisty a mzdové účetní a pracovníky odpovědné za procesy a jejich nastavení.

Časový fond

Časová dotace 1 metodický den 8 hodin (1 hodina = 45 minut)

 

Cena kurzu 2 100 Kč/účastník. 

 

Termíny jednotlivých kurzů budou zveřejněny od 1. 1. 2023

Nabídka kurzů

1. Řízení organizace - teorie i dobrá praxe

Obsah: strategické plánování, rizika, komunikace v organizaci

2. Vnitřní řídící a kontrolní systém (VŘKS) - teorie i dobrá praxe

Obsah: přínosy zavedení VŘKS, finanční kontrola, ekonomické směrnice

3. Personalistika včetně vazeb na GDPR

Obsah: výběr zaměstnanců, uzavření a ukončení pracovního poměru, hodnocení, odměňování, zpracování osobních údajů, evidence dokumentace a BOZP

4. Strategie nákupu, aneb jak dobře nakoupit to, co potřebuji

Obsah: rozhodování o nákupu, proces nákupu a jeho vyhodnocení, registr smluv

5. Evidence dokumentace a ochrana osobních údajů

Obsah: spisová služba aneb jaké povinnosti musí plnit veřejnoprávní původce, GDPR

6. Komunikace ve školách, aneb monolog váš svět zmenšuje, dialog ho zvětšuje

Obsah: toky komunikace ve škole, partnerský způsob v komunikaci, slabá/silná místa v komunikaci, zásady správně rétoriky, forma a obsah sdělení

Pro informace o připravovaných kurzech kontaktujte

steflova_3[1].jpgmucha_-min.jpgledlova_-min.JPG

Ing. Erika Šteflová

Ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvková organizace. Kontakt: steflova@pkkv.cz