Drobečková navigace

Domů > Služby > GDPR

GDPR

Je pro vás náročné zorientovat se v celé problematice ochrany osobních údajů?

Provedeme vás

Provedeme vás v několika krocích ke správnému řešení v souladu s legislativou. Pomůžeme vám nastavit procesy, zorientovat se v celé právní problematice Nařízení GDPR a být s ním stále v souladu.

Analýza současného stavu

Navštívíme vaši organizaci a formou dotazníku se ptáme na činnost organizace, zjistíme rozsah osobních údajů, který zpracováváte. Analyzujeme interní dokumenty ve vztahu k platným právním předpisům o ochraně osobních údajů. Provedeme audit procesů, revizi záznamů o činnostech, datových souborů či souhlasů se zpracováním osobních údajů.

Nastavení standardu v souladu s legislativou

Na základě výsledků analýzy přistoupíme k tvorbě a zavedení všech nezbytných opatření. Může se jednat o přípravu interních směrnic, revizi a změnu některých smluvních vztahů, analýzu rizik, tvorbu dodatečné dokumentace pro klienty, přípravu informovaného souhlasu včetně základních procesních postupů kybernetické bezpečnosti.

Metodická podpora a výkon pověřence

Proškolíme vaše zaměstnance a naučíme vás s dokumentací pracovat. Pokud budete mít zájem o následný servis, nenecháme vás v tom samotné, nabízíme vám průběžnou metodickou pomoc a výkon pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vám plně k dispozici dle vaší potřeby.

Co tím získáte?

Ujištění, že nastavený systém ochrany osobních údajů ve vaší organizaci je funkční, udržitelný a v souladu s legislativou na evropské, národní a regionální úrovni. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v souvislosti výkonem činností pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ing. Jana Hartmanová

Ing. Jana Hartmanová

manažer ochrany osobních údajů

Kontaktujte mě

Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov

S Projektovou kanceláří Kraje Vysočina (PKKV) Nemocnice Pelhřimov spolupracuje již od roku 2016. Za tuto dobu společně zrealizovala bezmála šest projektů z oblasti IT a oblasti zdravotnictví např. evropské projekty IROP, REACT-EU.

PKKV vždy zajišťovala kompletní servis v rámci projektu, a to od vypracování studie proveditelnosti, podání projektu a jeho administrace, realizace nadlimitních veřejných zakázek až po ukončení projektu a následnou udržitelnost.

Dlouhodobá spolupráce svědčí o vysoké profesionalitě a erudovanosti zaměstnanců PKKV zejména v oblasti veřejných zakázek. Odbornost, vstřícnost a společný otevřený přístup je důkazem 100% úspěchu u realizovaných veřejných zakázek a podaných projektů.

Petr Adam

náměstek HTS

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Všechny reference