Drobečková navigace

Domů > Služby > GDPR

GDPR

Je pro vás náročné zorientovat se v celé problematice ochrany osobních údajů?

Provedeme vás

Provedeme vás v několika krocích ke správnému řešení v souladu s legislativou. Pomůžeme vám nastavit procesy, zorientovat se v celé právní problematice Nařízení GDPR a být s ním stále v souladu.

Analýza současného stavu

Navštívíme vaši organizaci a formou dotazníku se ptáme na činnost organizace, zjistíme rozsah osobních údajů, který zpracováváte. Analyzujeme interní dokumenty ve vztahu k platným právním předpisům o ochraně osobních údajů. Provedeme audit procesů, revizi záznamů o činnostech, datových souborů či souhlasů se zpracováním osobních údajů.

Nastavení standardu v souladu s legislativou

Na základě výsledků analýzy přistoupíme k tvorbě a zavedení všech nezbytných opatření. Může se jednat o přípravu interních směrnic, revizi a změnu některých smluvních vztahů, analýzu rizik, tvorbu dodatečné dokumentace pro klienty, přípravu informovaného souhlasu včetně základních procesních postupů kybernetické bezpečnosti.

Metodická podpora a výkon pověřence

Proškolíme vaše zaměstnance a naučíme vás s dokumentací pracovat. Pokud budete mít zájem o následný servis, nenecháme vás v tom samotné, nabízíme vám průběžnou metodickou pomoc a výkon pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vám plně k dispozici dle vaší potřeby.

Co tím získáte?

Ujištění, že nastavený systém ochrany osobních údajů ve vaší organizaci je funkční, udržitelný a v souladu s legislativou na evropské, národní a regionální úrovni. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v souvislosti výkonem činností pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ing. Jana Hartmanová

Ing. Jana Hartmanová

manažer ochrany osobních údajů

Kontaktujte mě

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

Od roku 2019 pro nás Projektová kancelář Kraje Vysočina (PKKV) připravovala veřejné zakázky (VZ) na pojízdnou dílnu pro instalatéry, 3D laserový skener, vícemístné vozidlo pro přepravu žáků na odborný výcvik, pronájem kopírovacích strojů a naposledy opět VZ na dodání užitkového vozidla s dvojkabinou a valníkem. PKKV pro nás často chystá zajímavá školení, která jsou přínosná pro naše zaměstnance. Během loňského roku jsme měli také možnost konzultovat s Projektovou kanceláří whistleblowing a v dohledné době se chystáme využívat služby v oblasti GDPR.
Ve spolupráci s PKKV jsme řešili a řešíme projekty Učíme se ze života pro život a Učíme se ze života pro život II.

Pro zpracovatele z Projektové kanceláře jsme vždy vytvořili podklady, které následně zpracovatel veřejné zakázky připravil a případně upozornil na možné problémy, které mohou z jeho odborného pohledu při realizaci zakázky vzniknout. Spolupráce vždy probíhá velmi efektivně, na nejlepší úrovni a my jsme s výsledkem velice spokojeni.

Zaměstnanci PKKV jsou vždy velice kvalitně připraveni a mají o dané problematice velký přehled. Vždy prokazují rozsáhlé odborné znalosti, kreativitu, flexibilitu a velkou míru pochopení. Spolupráce je pro nás velice důležitá a velmi si vážíme možnosti využívat služeb profesionálů z Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Pro naši příspěvkovou organizaci jsou důležitým partnerem.

Ing. Josef Charamza

ředitel

Krajská knihovna Vysočiny Krajská knihovna Vysočiny

V souvislosti se stavbou nové budovy Krajské knihovny Vysočiny pro nás PKKV administrovala několik podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek na vnitřní vybavení nové budovy a další. PKKV realizovala implementaci SW EMA+ v Krajské knihovně Vysočiny – i tato činnost souvisela s výstavbou nové budovy knihovny a následně s importem dat do systému na správu budov EMA+ (import půdorysů všech pater a jejich propojení s popisnými daty, popis zařízení dle projektové dokumentace a další) a v neposlední řadě zaškolení.

Spolupráce probíhala bez problémů, formou osobních i online setkání.

Na spolupráci s PKKV si ceníme odbornosti a profesionality jednotlivých pracovníků, jejich ochoty účastnit se jednání, konzultací i samotných hodnocení v případě veřejných zakázek, dále jejich flexibilitu – což jsou současně i důvody, proč bychom jejich služby doporučili komukoliv dalšímu.

Ing. Jitka Hladíková

ředitelka

Všechny reference