Drobečková navigace

Domů > Služby > Spisová služba

Spisová služba

Už nechcete, aby pro vás práce se spisy byla strašákem?

Provedeme vás

Spisovou službu je třeba chápat jako přirozenou součást činnosti každé veřejné organizace. Nabízíme vám metodickou pomoc včetně prací s elektronickým systémem spisové služby, proškolení zaměstnanců, nastavení oběhu dokumentů a spisů v organizaci a revizi spisového řádu.

Metodická podpora ve spisové službě

Nabízíme vám spolupráci při vedení elektronické spisové služby, pomůžeme vám s přípravou spisového řádu a spisového plánu. Vysvětlíme vám tok dokumentů/spisu elektronickou spisovou službou. Provedeme vás systémem GEOVAP. Nabízíme telefonické, e-mailové a online konzultace.

Metodická podpora při skartaci dokumentů

Nabízíme konzultace při přípravě skartačního návrhu. Poradíme se skartací v systému Geovap. Jsme k dispozici při telefonických, e-mailových i online konzultacích.

Individuální metodická pomoc

Pokud jste zatím nenašli, co jste hledali, nabízíme také individuální metodickou pomoc. Díky naší znalostní databázi a zkušenostem s mnoha organizacemi jsme schopni řešit širokou paletu problémů v oblasti spisové služby.

Co tím získáte?

Naší činností získáte kontrolu nad vaší spisovou službou. Spisová služba se stane funkčním systémem a pomocníkem s oběhem dokumentů v organizaci. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v souvislosti s řešením spisové služby.

Dagmar Vebrová

Dagmar Vebrová

personalista

Kontaktujte mě

Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov

S Projektovou kanceláří Kraje Vysočina (PKKV) Nemocnice Pelhřimov spolupracuje již od roku 2016. Za tuto dobu společně zrealizovala bezmála šest projektů z oblasti IT a oblasti zdravotnictví např. evropské projekty IROP, REACT-EU.

PKKV vždy zajišťovala kompletní servis v rámci projektu, a to od vypracování studie proveditelnosti, podání projektu a jeho administrace, realizace nadlimitních veřejných zakázek až po ukončení projektu a následnou udržitelnost.

Dlouhodobá spolupráce svědčí o vysoké profesionalitě a erudovanosti zaměstnanců PKKV zejména v oblasti veřejných zakázek. Odbornost, vstřícnost a společný otevřený přístup je důkazem 100% úspěchu u realizovaných veřejných zakázek a podaných projektů.

Petr Adam

náměstek HTS

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Všechny reference