Drobečková navigace

Domů > Služby > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Potřebujete spolehlivě a podle pravidel vybrat dodavatele?

Provedeme vás

Vyřídíme za vás kompletní administraci veřejných zakázek v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek (nadlimitní i podlimitní zakázky) nebo veřejných zakázek malého rozsahu dle vašich interních pravidel či pravidel dotačního programu.

Dle individuálních požadavků zpracujeme i supervize vámi zpracovaných veřejných zakázek.

Vypracování zadávací dokumentace

Na základě vašich podkladů a požadavků dáme dohromady celou zadávací dokumentaci, postaráme se o zpracování dodatečných informací a vše probereme např. i s poskytovatelem případné dotace. Připravíme dokumenty pro jednání komise a nenecháme vás v tom samotné, budeme se komisí také účastnit.

Výběr dodavatele

Analyzujeme nabídky od dodavatelů, připravíme podklady k hodnocení nabídek a zpracujeme výslednou zprávu o hodnocení nabídek.

Zveřejnění informací o zakázce

Všechny relevantní podklady zveřejníme ve Věstníku veřejných zakázek a na dalších platformách. Všechny úkony zaevidujeme pro následnou kontrolu. Podklady kompletujeme do spisu k archivaci.

Metodická podpora

Pokud máte otázku k výkladu zákona o zadávání veřejných zakázek, můžete využít naši metodickou pomoc. Probereme společně vaši veřejnou zakázku a navrhneme vám řešení situace. Můžeme vám pomoci jako supervizor při celém procesu zadávání veřejné zakázky a výběru dodavatele.

Co tím získáte?

Naší činností získáte ujištění, že výběr dodavatele proběhne hladce a v souladu s legislativou. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v oblasti veřejných zakázek.

Ing. Robert Páleník

Ing. Robert Páleník

specialista na veřejné zakázky

Kontaktujte mě

Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov

S Projektovou kanceláří Kraje Vysočina (PKKV) Nemocnice Pelhřimov spolupracuje již od roku 2016. Za tuto dobu společně zrealizovala bezmála šest projektů z oblasti IT a oblasti zdravotnictví např. evropské projekty IROP, REACT-EU.

PKKV vždy zajišťovala kompletní servis v rámci projektu, a to od vypracování studie proveditelnosti, podání projektu a jeho administrace, realizace nadlimitních veřejných zakázek až po ukončení projektu a následnou udržitelnost.

Dlouhodobá spolupráce svědčí o vysoké profesionalitě a erudovanosti zaměstnanců PKKV zejména v oblasti veřejných zakázek. Odbornost, vstřícnost a společný otevřený přístup je důkazem 100% úspěchu u realizovaných veřejných zakázek a podaných projektů.

Petr Adam

náměstek HTS

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Všechny reference