Drobečková navigace

Domů > Služby > Zpracování ekonomických agend

Zpracování ekonomických agend

Nemáte zrovna po ruce kvalitního účetního nebo personalistu?

Provedeme vás

Nabízíme kompletní zpracování účetnictví, mezd, personalistiky a dalších ekonomických agend. Vše prostřednictvím odborníků na danou oblast a vysoce profesionálně. Jsme velmi flexibilní a naše služby vám můžeme poskytnout přesně dle vašich požadavků a potřeb. Využíváme kvalitní informační systémy a bezpečnostní standardy komunikace, aby byla zajištěna ochrana dat. Jsme připraveni vám poskytnout i metodickou pomoc, abyste byli ujištěni, že veškeré agendy zpracováváte plně v souladu s platnými předpisy. Tuto službu můžete kombinovat například se službou Audit vnitřního prostředí organizace.

Zpracování účetnictví a mezd

Podíváme se na vaše účetnictví a vedení mzdového účetnictví a personalistiky. Pomůžeme vám s přípravou na kontrolu a s nápravou minulých kontrolních zjištění. Využíváme kvalitní informační systémy, ale jsme schopni se přizpůsobit i vašim individuálním požadavkům. Službu poskytujeme vzdáleným přístupem.

Metodická podpora při vedení účetnictví

Pokud si nejste jisti, zda vše provádíte podle platných postupů a pravidel, jsme schopni vám poskytnout metodickou podporu při vedení ekonomických agend.

Co tím získáte?

Získáte jistotu správného vedení ekonomických agend ve vaší organizaci bez vyšších personálních nároků. Účetnictví a personalistika se stane funkčním systémem a ušetříte čas zaměstnanců, kteří mají na starosti podpůrné činnosti v organizaci. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v souvislosti s řešením ekonomických agend.

Ing. Pavel Mucha

Ing. Pavel Mucha

vedoucí odboru vnitřních
a sdílených činností

Kontaktujte mě

Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov

S Projektovou kanceláří Kraje Vysočina (PKKV) Nemocnice Pelhřimov spolupracuje již od roku 2016. Za tuto dobu společně zrealizovala bezmála šest projektů z oblasti IT a oblasti zdravotnictví např. evropské projekty IROP, REACT-EU.

PKKV vždy zajišťovala kompletní servis v rámci projektu, a to od vypracování studie proveditelnosti, podání projektu a jeho administrace, realizace nadlimitních veřejných zakázek až po ukončení projektu a následnou udržitelnost.

Dlouhodobá spolupráce svědčí o vysoké profesionalitě a erudovanosti zaměstnanců PKKV zejména v oblasti veřejných zakázek. Odbornost, vstřícnost a společný otevřený přístup je důkazem 100% úspěchu u realizovaných veřejných zakázek a podaných projektů.

Petr Adam

náměstek HTS

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Všechny reference