Drobečková navigace

Domů > Služby > Audit vnitřního prostředí organizace

Audit vnitřního prostředí organizace

Chcete se ujistit, že vaše organizace je finančně zdravá a spolehlivě řízená?

Provedeme vás

Nabízíme audit všech provozních oblastí organizace včetně provádění finanční kontroly. Součástí služby je také provedení analýzy smluvních vztahů, která se zaměřuje na uveřejňování v registru smluv a vyhlašování veřejných zakázek dle platné legislativy. Chceme ujistit vedení organizace, že veškeré procesy jsou prováděny v souladu s platnými předpisy.

Nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému organizace

Zpracujeme pro vás analýzu kvality a účinnosti nastavení vnitřních procesů, zaměříme se na rizika plynoucí ze současného stavu a navrhneme doporučení na jejich ošetření.

Analýza smluvních vztahů

Provedeme ověření souladu smluvních vztahů organizace s platnými právními předpisy, prověříme systémově vedení smluv, objednávek a jejich napojení na veřejné zakázky v organizaci.

Finanční kontrola

Provedeme analýzu současného stavu finanční a řídící kontroly (analýzu směrnic, stávajících SW, nastavených procesů, rolí, kompetencí a skutečného stavu výkonu finanční a řídící kontroly v organizaci).

Spolupráce na revizi stávajících směrnic

Pomůžeme vám s revizí stávajících směrnic a vydáním nových směrnic tak, aby odpovídaly současné situaci v organizaci a platné legislativě.

Zavedení systému Croseus

Zavedeme u vás SW nástroj, který ohlídá všechny toky a řádné dodržení finanční kontroly dle zákonných požadavků. Zajistí elektronizaci oběhu účetních dokumentů a usnadní vám k nim přístup z jakéhokoliv místa. Poskytneme vám metodickou a uživatelskou podporu pro práci s SW nebo školení zaměstnanců, kteří se softwarem pracují.

Metodická podpora

Díky znalostní databázi zkušených zaměstnanců vám můžeme poskytnout kvalitní metodickou podporu po celou dobu zavádění finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému.

Co tím získáte?

Ujištění, že nastavený systém řídící kontroly ve vaší organizaci je funkční, udržitelný a v souladu s legislativou. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v souvislosti výkonem finanční kontroly.

Ing. Pavel Mucha

Ing. Pavel Mucha

vedoucí odboru vnitřních
a sdílených činností

Kontaktujte mě

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

Od roku 2019 pro nás Projektová kancelář Kraje Vysočina (PKKV) připravovala veřejné zakázky (VZ) na pojízdnou dílnu pro instalatéry, 3D laserový skener, vícemístné vozidlo pro přepravu žáků na odborný výcvik, pronájem kopírovacích strojů a naposledy opět VZ na dodání užitkového vozidla s dvojkabinou a valníkem. PKKV pro nás často chystá zajímavá školení, která jsou přínosná pro naše zaměstnance. Během loňského roku jsme měli také možnost konzultovat s Projektovou kanceláří whistleblowing a v dohledné době se chystáme využívat služby v oblasti GDPR.
Ve spolupráci s PKKV jsme řešili a řešíme projekty Učíme se ze života pro život a Učíme se ze života pro život II.

Pro zpracovatele z Projektové kanceláře jsme vždy vytvořili podklady, které následně zpracovatel veřejné zakázky připravil a případně upozornil na možné problémy, které mohou z jeho odborného pohledu při realizaci zakázky vzniknout. Spolupráce vždy probíhá velmi efektivně, na nejlepší úrovni a my jsme s výsledkem velice spokojeni.

Zaměstnanci PKKV jsou vždy velice kvalitně připraveni a mají o dané problematice velký přehled. Vždy prokazují rozsáhlé odborné znalosti, kreativitu, flexibilitu a velkou míru pochopení. Spolupráce je pro nás velice důležitá a velmi si vážíme možnosti využívat služeb profesionálů z Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Pro naši příspěvkovou organizaci jsou důležitým partnerem.

Ing. Josef Charamza

ředitel

Krajská knihovna Vysočiny Krajská knihovna Vysočiny

V souvislosti se stavbou nové budovy Krajské knihovny Vysočiny pro nás PKKV administrovala několik podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek na vnitřní vybavení nové budovy a další. PKKV realizovala implementaci SW EMA+ v Krajské knihovně Vysočiny – i tato činnost souvisela s výstavbou nové budovy knihovny a následně s importem dat do systému na správu budov EMA+ (import půdorysů všech pater a jejich propojení s popisnými daty, popis zařízení dle projektové dokumentace a další) a v neposlední řadě zaškolení.

Spolupráce probíhala bez problémů, formou osobních i online setkání.

Na spolupráci s PKKV si ceníme odbornosti a profesionality jednotlivých pracovníků, jejich ochoty účastnit se jednání, konzultací i samotných hodnocení v případě veřejných zakázek, dále jejich flexibilitu – což jsou současně i důvody, proč bychom jejich služby doporučili komukoliv dalšímu.

Ing. Jitka Hladíková

ředitelka

Všechny reference