Drobečková navigace

Domů > Služby > Audit vnitřního prostředí organizace

Audit vnitřního prostředí organizace

Chcete se ujistit, že vaše organizace je finančně zdravá a spolehlivě řízená?

Provedeme vás

Nabízíme audit všech provozních oblastí organizace včetně provádění finanční kontroly. Součástí služby je také provedení analýzy smluvních vztahů, která se zaměřuje na uveřejňování v registru smluv a vyhlašování veřejných zakázek dle platné legislativy. Chceme ujistit vedení organizace, že veškeré procesy jsou prováděny v souladu s platnými předpisy.

Nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému organizace

Zpracujeme pro vás analýzu kvality a účinnosti nastavení vnitřních procesů, zaměříme se na rizika plynoucí ze současného stavu a navrhneme doporučení na jejich ošetření.

Analýza smluvních vztahů

Provedeme ověření souladu smluvních vztahů organizace s platnými právními předpisy, prověříme systémově vedení smluv, objednávek a jejich napojení na veřejné zakázky v organizaci.

Finanční kontrola

Provedeme analýzu současného stavu finanční a řídící kontroly (analýzu směrnic, stávajících SW, nastavených procesů, rolí, kompetencí a skutečného stavu výkonu finanční a řídící kontroly v organizaci).

Spolupráce na revizi stávajících směrnic

Pomůžeme vám s revizí stávajících směrnic a vydáním nových směrnic tak, aby odpovídaly současné situaci v organizaci a platné legislativě.

Zavedení systému Croseus

Zavedeme u vás SW nástroj, který ohlídá všechny toky a řádné dodržení finanční kontroly dle zákonných požadavků. Zajistí elektronizaci oběhu účetních dokumentů a usnadní vám k nim přístup z jakéhokoliv místa. Poskytneme vám metodickou a uživatelskou podporu pro práci s SW nebo školení zaměstnanců, kteří se softwarem pracují.

Metodická podpora

Díky znalostní databázi zkušených zaměstnanců vám můžeme poskytnout kvalitní metodickou podporu po celou dobu zavádění finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému.

Co tím získáte?

Ujištění, že nastavený systém řídící kontroly ve vaší organizaci je funkční, udržitelný a v souladu s legislativou. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v souvislosti výkonem finanční kontroly.

Ing. Pavel Mucha

Ing. Pavel Mucha

vedoucí odboru vnitřních
a sdílených činností

Kontaktujte mě

Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov

S Projektovou kanceláří Kraje Vysočina (PKKV) Nemocnice Pelhřimov spolupracuje již od roku 2016. Za tuto dobu společně zrealizovala bezmála šest projektů z oblasti IT a oblasti zdravotnictví např. evropské projekty IROP, REACT-EU.

PKKV vždy zajišťovala kompletní servis v rámci projektu, a to od vypracování studie proveditelnosti, podání projektu a jeho administrace, realizace nadlimitních veřejných zakázek až po ukončení projektu a následnou udržitelnost.

Dlouhodobá spolupráce svědčí o vysoké profesionalitě a erudovanosti zaměstnanců PKKV zejména v oblasti veřejných zakázek. Odbornost, vstřícnost a společný otevřený přístup je důkazem 100% úspěchu u realizovaných veřejných zakázek a podaných projektů.

Petr Adam

náměstek HTS

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Všechny reference