Drobečková navigace

Domů > Reference

Reference


Nemocnice Pelhřimov

S Projektovou kanceláří Kraje Vysočina (PKKV) Nemocnice Pelhřimov spolupracuje již od roku 2016. Za tuto dobu společně zrealizovala bezmála šest projektů z oblasti IT a oblasti zdravotnictví např. evropské projekty IROP, REACT-EU.

PKKV vždy zajišťovala kompletní servis v rámci projektu, a to od vypracování studie proveditelnosti, podání projektu a jeho administrace, realizace nadlimitních veřejných zakázek až po ukončení projektu a následnou udržitelnost.

Dlouhodobá spolupráce svědčí o vysoké profesionalitě a erudovanosti zaměstnanců PKKV zejména v oblasti veřejných zakázek. Odbornost, vstřícnost a společný otevřený přístup je důkazem 100% úspěchu u realizovaných veřejných zakázek a podaných projektů.

Petr Adam

náměstek HTS


Publikováno 23. 1. 2024 9:56

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel


Publikováno 6. 11. 2023 10:03

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektová kancelář Kraje Vysočina realizovala pro SVK Žďársko analýzu vnitřního řídícího kontrolního systému, analýzu smluvních vztahů a vymezení hlavních směrů a příležitostí rozvoje svazku. Jednalo se o široké zadání a jistě nelehké s ohledem na specifičnost svazku. Kolegyně Páleníková, Kurková a Staníková se naší organizaci věnovali plnohodnotně, realizovali osobní pohovory se všemi zaměstnanci a seznámili se s vnitřními dokumenty a vůbec chodem svazku. Výstupem byla plnohodnotná analýza, která poukázala na slabá místa, doporučila opatření a v neposlední řadě navrhla doporučení pro budoucí rozvoj svazku.

 

Výstupní materiál je velmi kvalitní a otevřel nám v mnohém oči. Nyní je na nás, jak přijmeme tuto velkou výzvu, jak implementujeme doporučení, tak aby vnitřní procesy byly efektivní, srozumitelná a v souladu se všemi pravidly a legislativou. Chtěl bych poděkovat za přístup kolegyním i ředitelce. Oceňuji schopnost se v relativně krátkém čase seznámit s našim svazkem a děkuji za věcná, jasná a relevantní doporučení.

Mgr. Reda Ifrah

vedoucí manažer svazku


Publikováno 1. 11. 2023 8:14

Poděkování od Nemocnice Havlíčkův Brod

Logo Nemocnice Havlíčkův Brod

Vážená paní ředitelko,

chtěla bych touto cestou ocenit pomoc, které se nám dostává od p. Vebrové stran online konzultací a rad se Spisovou službou a problematikou eskartace. I přesto, že je velice pracovně vytížená, je při konzultacích milá, ochotná a vstřícná a i patřičně trpělivá. Pomáhá nám překonat úskalí spojená s nutnými změnami v nastavení a celkově jsou její znalosti a přístup skutečně profesionální a na vysoké úrovni.

Semináře, které máme od ostatních institucí nejsou adresné, trvají dlouho a hlavně nezacílí na naše konkrétní problémy a specifika zdravotnických zařízení. S paní Vebrovou vyřešíme vše, pokud ne okamžitě, je většinou problém jinde - v otázce nastavení či IT.

Paní Vebrová je pro nás skutečný POKLAD.

Ještě jednou děkuji.

S přáním krásného dne

Mgr. Černo Petra

tisková mluvčí

pověřenec pro ochranu osobních údajů 

tajemník etické komise

vedení nemocnice


Publikováno 9. 6. 2022 12:34

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

Od roku 2019 pro nás Projektová kancelář Kraje Vysočina (PKKV) připravovala veřejné zakázky (VZ) na pojízdnou dílnu pro instalatéry, 3D laserový skener, vícemístné vozidlo pro přepravu žáků na odborný výcvik, pronájem kopírovacích strojů a naposledy opět VZ na dodání užitkového vozidla s dvojkabinou a valníkem. PKKV pro nás často chystá zajímavá školení, která jsou přínosná pro naše zaměstnance. Během loňského roku jsme měli také možnost konzultovat s Projektovou kanceláří whistleblowing a v dohledné době se chystáme využívat služby v oblasti GDPR.
Ve spolupráci s PKKV jsme řešili a řešíme projekty Učíme se ze života pro život a Učíme se ze života pro život II.

Pro zpracovatele z Projektové kanceláře jsme vždy vytvořili podklady, které následně zpracovatel veřejné zakázky připravil a případně upozornil na možné problémy, které mohou z jeho odborného pohledu při realizaci zakázky vzniknout. Spolupráce vždy probíhá velmi efektivně, na nejlepší úrovni a my jsme s výsledkem velice spokojeni.

Zaměstnanci PKKV jsou vždy velice kvalitně připraveni a mají o dané problematice velký přehled. Vždy prokazují rozsáhlé odborné znalosti, kreativitu, flexibilitu a velkou míru pochopení. Spolupráce je pro nás velice důležitá a velmi si vážíme možnosti využívat služeb profesionálů z Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Pro naši příspěvkovou organizaci jsou důležitým partnerem.

Ing. Josef Charamza

ředitel


Publikováno 25. 1. 2022 14:02

Krajská knihovna Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny

V souvislosti se stavbou nové budovy Krajské knihovny Vysočiny pro nás PKKV administrovala několik podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek na vnitřní vybavení nové budovy a další. PKKV realizovala implementaci SW EMA+ v Krajské knihovně Vysočiny – i tato činnost souvisela s výstavbou nové budovy knihovny a následně s importem dat do systému na správu budov EMA+ (import půdorysů všech pater a jejich propojení s popisnými daty, popis zařízení dle projektové dokumentace a další) a v neposlední řadě zaškolení.

Spolupráce probíhala bez problémů, formou osobních i online setkání.

Na spolupráci s PKKV si ceníme odbornosti a profesionality jednotlivých pracovníků, jejich ochoty účastnit se jednání, konzultací i samotných hodnocení v případě veřejných zakázek, dále jejich flexibilitu – což jsou současně i důvody, proč bychom jejich služby doporučili komukoliv dalšímu.

Ing. Jitka Hladíková

ředitelka


Publikováno 19. 1. 2022 9:42

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Projektová kancelář Kraje Vysočina (PKKV) nám dnes značně pomáhá v řadě činností při provozu školy. Po nástupu do funkce jsem s PKKV navázal bližší spolupráci při přípravě veřejných zakázek a při realizaci projektů. Došlo k zavedení vnitřního řídícího a kontrolního systému SW CROSEUS a dalších služeb jako GEOVAP, GDPR, včetně analýzy veřejných zakázek a různých školení. Se službami jsme velmi spokojení. Oceňujeme ochotu, vstřícnost a profesionální přístup pracovníků PKKV.

Ing. Tomáš Dolejský

ředitel


Publikováno 23. 12. 2021 23:43

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

Logo ZZS KV

PKKV pro nás zajišťovala projektový management, který byl zaměřen na přípravu a registraci projektové žádosti. Obsahem bylo vypracování studie proveditelnosti, zajištění podkladů pro vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu. Spolupráce probíhala od videokonferencí, přes mailovou korespondenci až po telefonické spojení, a to vždy rychle, srozumitelně a bezproblémově. Rozhodně doporučujeme především pro odborné znalosti problematiky dotací, vstřícné jednání, preciznost, dodržování termínů, informování žadatelů, což je neocenitelnou pomocí.

Ing. Eva Semrádová

ekonomicko-technický náměstek


Publikováno 23. 12. 2021 23:34