Drobečková navigace

Domů > O nás > GDPR

GDPR

Informace pro subjekty osobních údajů

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČO 71294376, sídlem Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace.

Subjekt údajů může kontaktovat správce prostřednictvím jeho podatelny a to buď písemně na výše uvedené adrese jeho sídla či elektronicky na adrese epodatelna@pkkv.cz nebo datovou schránkou ID datové schránky: westzkg.

Subjekt údajů je rovněž oprávněn kontaktovat na adrese sídla správce jeho pověřence pro ochranu osobních údajů a to Mgr. Sylvu Staníkovou, e-mail stanikova@pkkv.cz.

Správce neprovádí v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádné automatizované rozhodování, včetně profilování, a není-li níže uvedeno jinak, nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím. V žádném případě nepředává osobní údaje do třetích zemí. Správce nezpracovává osobní údaje za marketingovými účely.

Související dokumenty: