Drobečková navigace

Domů > Novinky

Novinky


Akademie pro ředitele: Komplexní vzdělávací program zakončený osvědčením

Akademie pro ředitele a jejich zástupce byla po půlroce úspěšně dokončena. Mezi prvními absolventy byli ředitelé a zástupci těchto organizací: Domov pro seniory Velké Meziříčí, Muzeum Vysočiny Třebíč, Sociální centrum Kraje Vysočina, Domov Kamélie Křižanov, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Gymnázium Třebíč, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 a Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč.

Akademie je koncipována jako ucelený vzdělávací cyklus zakončený osvědčením, který je jednak vhodný pro nově nastupující ředitele příspěvkových organizací Kraje Vysočina, ale současně i pro ty stávající. Na praktických příkladech se mohou ujistit, že organizace je řízená v souladu s legislativou, požadavky zřizovatele a také s novými trendy ve veřejné správě. Na programu byla témata průvodce životním cyklem veřejného výdaje, odpovědné řízení rizik, umění nákupu a spisová služba.

„Investice do rozvoje vedení a zaměstnanců organizace vede k vyšší spokojenosti a loajalitě, což snižuje fluktuaci a zlepšuje celkovou kulturu pracoviště. Projektová kancelář se snaží nabízet pravidelné vzdělávací programy, jejichž cílem je sdílet aktuální znalosti a dovednosti vedoucí k zvyšování efektivity. Mám radost, že Akademie byla účastníky hodnocena velmi pozitivně s přínosem do jejich praxe. Zájem je velký, máme již obsazený další podzimní cyklus a nové termíny na příští rok připravujeme,“ řekla ředitelka Erika Šteflová. Více informací na Kurzy


Publikováno 2. 7. 2024 9:01

Dokončili jsme projekt Optimalizace nákupního chování organizace

Podařilo se nám v Projektové kanceláři Kraje Vysočina dokončit pilotní projekt "Optimalizace nákupního chování organizace". Děkujeme za účast Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, Domovu pro seniory Mitrov, Domovu pro seniory Havlíčkův Brod a SZŠ a VOŠ Havlíčkův Brod, bez Vás by to nešlo! Výsledkem projektu je nabídka nové služby pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina, která má organizacím pomoci v nastavení efektivních nákupů a vzdělávací modul "Umění nákupu" určený pro ředitele, ekonomy a manažery organizace.
Děkujeme, že společně s Vámi můžeme zlepšovat svět veřejných služeb.

Optimalizace.JPEG

 


Publikováno 1. 7. 2024 14:30

Projektová kancelář se opět účastnila akce Čistá Vysočina

I letos jsme se účastnili akce Čistá Vysočina 2024. Na náš už tradiční úsek jsme se vydali 16. dubna.  Naše oblíbená trasa má šest kilometrů v okolí rybníku Stará plovárna, Pančava a řeky Jihlávky směrem k Sasovu.  „Lidem stále více záleží na čistotě Vysočiny. Byli jsme mile překvapeni, že v okolí Plovárny v Jihlavě jsme našli minimum odpadků. Je to i díky tomu, že jsou tam instalovány další odpadkové koše, což je prvním předpokladem k tomu, aby se lidé chovali k přírodě ukázněně“, říká Erika Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina.

čistá vysočina 2024.jpg


Publikováno 17. 4. 2024 8:29

Zahajujeme Akademii pro ředitele a jejich statutární zástupce

V rámci našich vzdělávacích aktivit jsme pro Vás připravili novinku – Akademii pro ředitele a jejich statutární zástupce. Akademie je koncipována jako ucelený vzdělávací cyklus čtyř vzdělávacích dnů zakončený osvědčením. Našim cílem je provést účastníky danými tématy zábavnou interaktivní formou, a to v rozsahu informací, které by měl znát vrcholový manažer. Čeká Vás společná debata spojená s procvičením na praktickém příkladu formou práce v týmech.

Přijati budou účastníci přihlášení do všech čtyř vzdělávacích dnů. Jsou to:

 1. ŽIVOTNÍ CYKLUS VEŘEJNÉHO VÝDAJE (na příkladu se naučíte aplikovat povinnosti finanční kontroly, principu 3E, zákona o zadávání VZ, smluvních povinností atd.)
 2. ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ RIZIK = CESTA K ÚSPĚCHU (na příkladu se seznámíte s procesem řízení rizik v praxi, jak rizika identifikovat, hodnotit a monitorovat)
 3. UMĚNÍ NÁKUPU (na příkladu ukážeme, jak aplikovat 3E, probereme problematiku optimalizace nákupního rozhodování, zohlednění životního cyklu nákupu, dosahování kvality v nákupech, jaký má zvolený způsob nákupu dopad na výstup z nákupu a celkové náklady organizace na jeho realizaci)
 4. SPISOVÁ SLUŽBA (vysvětlíme nutnost používání elektronické spisové služby, jak statutárním zástupcem, tak i pověřenými zaměstnanci takovým způsobem, který je v souladu se zákonnou povinností).

Pokud máte zájem přihlaste se v sekci KURZY, případně nás prosím kontaktujte na adrese segedova@pkkv.cz. Těšíme se na Vás.


Publikováno 12. 3. 2024 14:11

Jak je na tom Vaše organizace s elektronizací ekonomických agend?

Kraj Vysočina dlouhodobě směřuje k elektronizaci veškerých agend a procesů ve svých organizacích. Díky jednotnému řešení je možné předcházet problémům se zastupitelností klíčových pozic nebo nedostatečnou kvalifikací zaměstnanců. Společné řešení snižuje náklady na jednotlivé softwary, eliminuje riziko ztráty dat a úniku osobních údajů.

Výše uvedené cíle Kraj Vysočina naplňuje nákupem sdílených softwarů, nejnověji realizoval veřejnou zakázku na účetní a mzdový systém pro své příspěvkové organizace. Vítězem se stala společnost GORDIC se systémem GINIS EXPRES. Přechod na tento systém je dobrovolný a počet licencí je omezený.  Níže najdete přehled jednotlivých variant, které mohou ve Vaši organizaci nastat a u každé postup řešení.

Nemám SW GINIS (účto ani mzdy) a chci přejít pod licenci zřizovatele

Jak mám postupovat?

Varianta 1

Nemám SW GINIS (účto) a chci přejít pod licenci zřizovatele, ale mzdy chci ponechat na stávajícím SW

Jak mám postupovat?

Varianta 2

Mám SW GINIS (účto i mzdy)

Jak mám postupovat?

Varianta 3

Mám SW GINIS (účto), na mzdy používám jiný SW

Jak mám postupovat?

Varianta 4

Mám SW GINIS (účto), jiný SW pro mzdy a finanční řídicí kontrolu (nikoliv SW CROSEUS)

Jak mám postupovat?

Varianta 5

Nemám SW GINIS (účto), mám jiný SW pro mzdy a finanční řídicí kontrolu CROSEUS

Jak mám postupovat?

Varianta 6


Publikováno 12. 3. 2024 12:46

Pořádáme pracovní skupiny pro školy

Dne 24. dubna 2024 pořádáme pracovní skupinu pro střední a vyšší odborné školy, dne 26. dubna 2024 pro gymnázia.

Cílem pracovních skupin je informovat školy o koordinaci a financování akcí na nemovitém majetku a financování souvisejících potřeb, o elektronizaci ekonomické agendy. Školám také předáme informace o platebním portálu a jeho využití v praxi. Nabídneme i vzdělávací akce pro letošní rok a přidáme praktické rady pro provoz ve škole (např. ke spisové službě). Přihlášení je možné prostřednictvím níže uvedených odkazů.

 

Přihlášení na pracovní skupinu pro střední a vyšší odborné školy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7QBflHTg0BykaVyaDbmFXO26DB5Pi518K2IYnrqQbqhIBbA/viewform

 

Přihlášení na pracovní skupinu pro gymnázia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Vt5fdh5jlh009HJpxX34RgfRuzxAFFdW10tWT42eQwtV0w/viewform

Těšíme se na Vás.

 


Publikováno 22. 2. 2024 9:23

Projektová kancelář a Kraj Vysočina spouští nový platební portál

Chcete zajistit svým občanům pohodlí s platbou poplatků úřadu, školy či zájmového spolku? Projektová kancelář nabízí novou službu Platební portál Kraje Vysočina. Platební portál je přístupný na www.platbyvysocina.cz

Platební portál umožňuje občanům, či těm, kteří využívají služeb v kraji, jednoduše zaplatit za poplatky a služby, aniž by museli opustit pohodlí svého domova. Občané tak snadno dohledají zapojené organizace dle obce, v níž sídlí, a podobně jako v jakémkoliv e-shopu jednoduše vyberou produkt a jeho variantu. Bez nutnosti registrace pak doplní požadované informace a zvolí vyhovující platební metodu, ať už se jedná o platbu kartou, převodem na účet či prostřednictvím QR kódu. "Jsme rádi, že se můžeme s Krajem Vysočina podílet na inovativních řešeních jako je platební portál, která usnadňují občanům dostupnost veřejné služby," uvedla ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina Erika Šteflová. 

Výhody pro občana

 • Zjednodušení a zpřehlednění plateb za služby z pohodlí domova i mimo úřední hodiny
 • Snadná obsluha bez nutnosti další registrace
 • Volba vyhovující platební metody (platba kartou, převodem na účet či prostřednictvím QR kódu)
 • Zjednodušení komunikace s organizací, obcí nebo spolkem 

Výhody pro zapojenou organizaci, obec, neziskovou organizaci

 • Zjednodušení administrativy
 • Snížení chybovosti 
 • Přehled v platbách
 • Zjednodušení komunikace s klientem i mimo úřední hodiny

Pro více informací můžete kontaktovat Bc. Zuzanu Melicharovou, tel. 734 285 412, email: melicharova@pkkv.cz


Publikováno 31. 1. 2024 9:06