Drobečková navigace

Domů > Novinky

Novinky


Zajímá vás, které projekty můžete do IROP předložit ještě v roce 2022 a které příští rok?

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo aktualizaci Harmonogramu výzev pro rok 2022 a zveřejnilo nový harmonogram výzev pro rok 2023. Na podrobnosti se můžete podívat zde.

V letošním roce je možné žádat ještě například na projekty v oblasti základních a středních škol, eGovermentu nebo zelené infrastruktury. V příštím roce plánuje ministerstvo v programu IROP vyhlásit 53 výzev. Peníze se budou rozdělovat na památky, kulturu i oblast cestovního ruchu. Finanční prostředky se v roce 2023 rozdělí také do vzdělávání a zdravotnictví.


Publikováno 14. 10. 2022 10:13

Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj: Zjednodušení pravidel v rámci programu IROP 2

Ministerstvo pro místní rozvoj se připravuje na vyhlášení nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021-2027. Řídící orgán se rozhodl změnit a zjednodušit některá pravidla a postupy. Na nejdůležitější změny se můžete podívat na tomto odkazu zde.

Zdroj: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz)

 


Publikováno 15. 7. 2022 13:35

Konečně je to tady! Na jaké projekty budou příští rok peníze z IROP 2?

Evropská komise schválila 1. července 2022 Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Následně se uskutečnil 12. července Monitorovací výbor IROP 2.  V rámci tohoto jednání došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách, schválení systému hodnocení projektů IROP 2 a harmonogramu výzev pro rok 2022.

Jako první budou vyhlášeny v srpnu 2022 výzvy na kybernetickou bezpečnost, elektronizaci vybraných služeb veřejné správy, mateřské školy a na pořízení materiálně-technického vybavení pro základní složky IZS (pro kraje a poskytovatele ZZS zřízené krajem).

V říjnu a listopadu 2022 budou vyhlašovány výzvy zaměřené na integrovanou péči, integraci zdravotních a sociálních služeb.

Na podrobnosti se podívejte na následujícím odkazu zde.

Zdroj: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz)


Publikováno 15. 7. 2022 10:17

Projektová kancelář se účastnila akce Čistá Vysočina 2022

Dne 21. dubna jsme se připojili k více než 26 tisícům dobrovolníkům a pomohli uklidit Vysočinu od odpadků. Vybrali jsme si šest kilometrů dlouhý úsek v okolí rybníku Stará plovárna, Pančava a okolí řeky Jihlávky směrem k Sasovu. „Cestou jsme posbírali více než pět plných pytlů odpadků“, upřesnila Erika Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina.

„S radostí zlepšujeme nejen svět veřejných služeb, ale i svět okolo nás. V projektech společenské odpovědnosti chceme pokračovat
i v budoucnu“, dodala Erika Šteflová.

20220421_092722_1.jpg       20220421_104407_1.jpg


Publikováno 26. 4. 2022 13:04

Letošní rok bude ve znamení zahájení mnoha evropských operačních programů

Netrpělivě čekáme na schválení Operačního programu IROP 2021-2027 ze strany Evropské komise, aby mohly být vyhlášeny první výzvy. Zveřejnění se předpokládá zhruba v polovině roku. Všechny aktuální dokumenty k programu najdete na tomto odkazu: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.

Největší změnou v novém programovém období je způsob hodnocení a výběru projektů. Většina výzev se předpokládá jako průběžná a nesoutěžní. Budou hodnoceny jen podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, výběr projektů probíhá již nyní zejména prostřednictvím Regionálních akčních plánů (RAP) a Místních akčních plánů (MAP). Například v rámci RAP bude mít Kraj Vysočina přidělený finanční rámec pro oblastí silnice II. třídy, zdravotnická záchranná služba, deinstitucionalizace sociálních služeb a střední školství.

Velký objem peněz pro další roky obsahuje Národní plán obnovy. Jde o zastřešující finanční rámec, program obsahuje mnoho oblastí, které budou řízeny různými subjekty. Národní pláno obnovy se zaměřuje na následující oblasti:

  1. Digitální transformace
  2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
  3. Vzdělávání a trh práce
  4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
  5. Výzkum, vývoj a inovace
  6. Zdraví a odolnost obyvatel

 Program byl již schválen a byly vyhlášeny první výzvy. Zde je ke stažení harmonogram výzev, který je průběžně aktualizován https://www.planobnovycr.cz/dokumenty


Publikováno 28. 3. 2022 13:06

Projektová kancelář Kraje Vysočina pořádá metodické dny

Připravili jsme pro vás nové cykly metodických dnů. Jedná se o tři programy. První program je určen pro ředitele, zástupce ředitele, vedoucí pracovníky a právníky. Metodický den proběhne ve třech cyklech. Jednotlivé cykly jsou na sobě nezávislé a je možné zvolit pouze ten, který vyhovuje vašim potřebám. V jednotlivých cyklech programu se dozvíte o strategickém řízení, finanční kontrole, řízení rizik v organizaci, spisové službě nebo registru smluv. Na konkrétní program se můžete podívat na záložce Kurzy.

Druhý program je určen pro asistenty a pracovníky spisovny. V kurzu se dozvíte, jak správně nakládat s dokumenty ve spisové službě, informace o spisovém a skartačním řádku, finanční kontrole a registru smluv.

Třetí program je určen pro ekonomy, účetní a správce rozpočtu, personalisty a mzdové účetní. Tématem kurzu je strategické plánování a řízení rizik, finanční kontrola, registr smluv, ukázka SW Croseus. V oblasti personalistiky se zaměříme na řízení lidských zdrojů, GDPR a základy spisové služby.

Možnosti přihlášení jsou stále otevřené. Podívejte se na záložku Kurzy.

Těšíme se na vás.


Publikováno 25. 3. 2022 6:46

Článek pro časopis PRO MĚSTA A OBCE

Potěšilo nás oslovení šéfredaktora Milana Mostýna z časopisu PRO MĚSTA A OBCE ke zpracování článku pro tento měsíčník. Naše činnost je určena nejen pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina, ale také pro obce v kraji. Tak jsme o tom napsali krátký článek. Pokud máte chvíli, můžete se si ho přečíst zde.


Publikováno 23. 12. 2021 23:15