Drobečková navigace

Domů > Kurzy

Kurzy

Realizujeme kurzy zejména v oblastech zájmu veřejné správy. Známe nejčastější problémy v provozu nejen příspěvkových organizací a na našich školeních poskytujeme praktické rady k jejich řešení. Víme, jak to dělají jinde. Jsme schopni připravit kurz na míru přímo vám. Kurzy probíhají prezenčně i jako on-line semináře.


 • Finanční kontrola

  Finanční kontrola

  Termíny konání kurzu budou zveřejněny v měsíci červnu 2022.

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky s postupy, které vyplývají ze zákona o finanční kontrole a metodických doporučení Kraje Vysočina.

  Ujistit se, že organizace postupuje v souladu s těmito předpisy.

  Komu je kurz určen

  Pro ředitele, ekonomy, účetní, případně další zaměstnance, kteří jsou zapojeni do systému finanční kontroly v organizaci.

  Časový fond

  Webinář 3 hodiny (od 9 do 12 hod), prezenční školení 4 hodiny (od 9 do 13 hod)

  Obsah

  1. Úvod

  2. Systém finanční kontroly dle zákona

  3. Předběžná kontrola

  • druhy kontrol,
  • typické dokumenty,
  • typické příklady

  4. Průběžná kontrola

  • jak tento typ kontroly provádět

  5. Následná kontrola

  • příklady provádění tohoto typu kontroly

  6. Nálezy veřejnosprávní kontroly Kraje Vysočina v minulých letech

  • nejzávažnější pochybení u příspěvkových organizací v předchozích letech a jak jim předcházet

  7. Nejzávažnější pochybení u příspěvkových organizací v předchozích letech a jak jim předcházet

  8. Některé další problémové oblasti v účetnictví vybraných účetních jednotek

  Informace o lektorovi

  Ing. Pavel Muchamucha_-min.jpgledlova_-min.JPG

  Ing. Pavel Mucha

  Lektor působí od roku 2009 jako ekonom a účetní ve veřejném sektoru a to jak na pozici správce rozpočtu, tak i hlavního účetního, byl členem Pracovní skupiny pro problematiku metodické podpory veřejného sektoru při Ministerstvu financí ČR, je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě, zabývá se publikační a lektorskou činností v oblastech nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě a vedení účetnictví.

 • GDPR

  Základy GDPR

  Termíny konání kurzu budou zveřejněny v měsíci červnu 2022.

  Cíl kurzu

  Srozumitelnou cestou účastníky provést výkladem teoretických požadavků nařízení GDPR, ale i jejich převedení do praktické podoby v prostředí příspěvkové organizace. Budou vysvětleny základní principy, zásady, ale i práva a povinnosti a v této oblasti specifické pojmy. Zmíněny budou i základy kybernetické bezpečnosti a řízení rizik v organizaci.

  Komu je kurz určen

  Pro ředitele příspěvkových organizací, pověřence, ekonomy, případně další zaměstnance, kteří jsou odpovědní za tvorbu interních předpisů v organizaci a zpracovávají osobní údaje.

  Časový fond

  Webinář 3 hodiny (od 9 do 12 hod), prezenční školení 4 hodiny (od 9 do 13 hod)

  Obsah

  1. Úvod

  2. Základní pojmy

  3. Zásady zpracování osobních údajů

  4. Práva a povinnosti

  5. Kybernetická bezpečnost

  6. Řízení rizik

  7. GDPR v PO KV

  8. Služby PK

  Informace o lektorovi

  Ing. Jana HartmanováIng. Jana Hartmanová

  Ing. Jana Hartmanová

  Má více než dvacetileté zkušenosti z oblasti finančního controllingu, reportingu a cash-flow. V posledních letech se věnuje problematice zpracování osobních údajů v příspěvkových organizacích. Aktuálně působí ve funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve více než deseti organizacích a dalším poskytuje metodickou podporu v oblasti GDPR.

 • Vnitřní řídící a kontrolní systém

  Vnitřní řídící a kontrolní systém (VŘKS) - teorie i dobrá praxe

  Termíny konání kurzu budou zveřejněny v měsíci červnu 2022.

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky s cíli a přínosy zavedení VŘKS v organizaci, seznámit je s jednotlivými komponentami a klíčovými prvky VŘKS, poskytnout praktické rady a doporučení k jejich zavedení do praxe organizace.

  Komu je kurz určen

  Pro ředitele a jeho zástupce, pro vedoucí pracovníky, pro personalisty, pracovníky odpovědné za procesy a jejich nastavení.

  Časový fond

  Webinář 3 hodiny (od 9 do 12 hod), prezenční školení 4 hodiny (od 9 do 13 hod)

  Obsah

  1. Co je vnitřní řídící kontrolní systém?

  2. Přínosy zavedení VŘKS v organizaci

  3. Prameny úpravy

  4. Vnitřní řídící a kontrolní systém dle COSO

  5. Komponenta vnitřní prostředí

  • etické hodnoty
  • organizační řád a organizační struktura
  • stanovení pravomocí a odpovědností
  • řízení lidských zdrojů
  • styl řízení

  6. Komponenta řízení rizik

  • stanovení cílů, strategie
  • identifikace rizik
  • hodnocení rizik
  • reakce na rizika

  7. Komponenta informace a komunikace

  8. Komponenta kontrolní činnosti

  9. Komponenta monitoring a evaluace

  Informace o lektorovi

  Mgr. Sylva StaníkováMgr. Sylva Staníková

  Mgr. Sylva Staníková

  Od roku 2006 působí v managementu organizací v sektoru veřejné správy na pozici podnikového právníka, zabývá se auditní a lektorskou činností v oblastech nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě.

 • Ekonomické směrnice

  Ekonomické směrnice aneb jak na ně

  Termíny konání kurzu budou zveřejněny v měsíci červnu 2022.

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky s povinnými náležitostmi ekonomických interních předpisů, které vycházejí z platné legislativy a současně jak upravit obsah interních dokumentů tak, aby byl pro organizaci přínosný a pomáhal zjednodušit a zefektivnit procesy v organizaci.

  Komu je kurz určen

  Pro ekonomy, účetní, případně další zaměstnance, kteří jsou odpovědní za tvorbu interních předpisů v organizacích ve veřejném sektoru.

  Časový fond

  Webinář 3 hodiny (od 9 do 12 hod), prezenční školení 4 hodiny (od 9 do 13 hod)

  Obsah

  1. Úvod

  2. Druhy interních předpisů

  3. Formální náležitosti interních předpisů

  4. Obsah ekonomických směrnic a jejich provázání s ostatními dokumenty

  5. Účetnictví

  • účetní metody, významnost, náležitosti účetních dokladů (podpisy, data …), oběh účetních dokladů (informací)

  6. Majetek a inventarizace

  • způsob evidence, významnost, oběh informací, průběh inventarizace, popis a seznam inventurních identifikátorů

  7. Finanční kontrola

  • zajištění finanční kontroly; předběžná, průběžná a následná kontrola – způsob provádění

  8. Ostatní ekonomické oblasti (cestovní náhrady, používání motorových vozidel, mobilních telefonů, rozdělení nákladů na hlavní a vedlejší činnost apod.)

  • způsob výpočtu nákladů na jednotlivé činnosti

  Informace o lektorovi

  Ing. Pavel Mucha

  Ing. Pavel Mucha

  Lektor působí od roku 2009 jako ekonom a účetní ve veřejném sektoru a to jak na pozici správce rozpočtu, tak i hlavního účetního, byl členem Pracovní skupiny pro problematiku metodické podpory veřejného sektoru při Ministerstvu financí ČR, je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě, zabývá se publikační a lektorskou činností v oblastech nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě a vedení účetnictví.

 • Spisová služba

  Spisová služba aneb jaké povinnosti musí plnit veřejnoprávní původce

  Termíny konání kurzu budou zveřejněny v měsíci červnu 2022.

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky s povinnostmi veřejnoprávních původců při předarchivní péči o dokumenty, které vycházejí z platné legislativy.

  Komu je kurz určen

  Pro ředitele, vedoucí úseků, asistentky.

  Časový fond

  Webinář 3 hodiny (od 9 do 12 hod), prezenční školení 4 hodiny (od 9 do 13 hod)

  Obsah

  1. Úvod

  2. Co je spisová služba

  3. Kdo je veřejnoprávní původce

  4. Informace k § 64, 65, 66, 67, 68 a 69a

  • povinně zveřejňované informace
  • příjem dokumentů
  • označování dokumentů
  • rozdělování a oběh dokumentů
  • jmenný rejstřík
  • vyřizování dokumentů
  • podepisování dokumentů
  • spisový řád
  • spis o elektronické spisové službě
  • odesílání dokumentů
  • ukládání dokumentů
  • spisovny
  • konverze

  5. Povinnosti původců

  6. Chyby, praktické příklady

  Informace o lektorovi

   Ing. Pavel Mucha

  Ing. Pavel Mucha

  Lektor působí od roku 2009 ve veřejném sektoru. Dlouhodobě se zabývá problematikou spisové služby a to jak z pozice ekonoma organizace, tak i vedoucího oddělení, které má evidenci, správu a skartaci  dokumentů  v kompetenci.  Spolupracoval na nastavení systému elektronické spisové služby, byl členem skupiny, která prováděla spisovou rozluku mezi veřejnými institucemi.

 • Metodický den pro ředitele

  Metodický den pro ředitele, zástupce ředitele, vedoucí pracovníky, právníka

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky se základními právy a povinnostmi, principy či zásadami v níže uvedených oblastech tak, aby jim byly prospěšné, získané vědomosti využitelné při výkonu jejich řídicích kompetencí. Poskytnout účastníkům zdroje a náměty pro případné další vzdělávání.

  Komu je kurz určen

  Pro ředitele příspěvkových organizací, jejich zástupce, vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení, pověřence či právníky.

  Časový fond

  Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod)

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je vždy týden před konáním Metodického dne.

  Obsah

  Metodický den proběhne ve třech cyklech. Jednotlivé dny jsou na sobě nezávislé a je možné zvolit pouze ten, který vyhovuje Vašim potřebám.

  Metodický cyklus č. 1:

  • strategické plánování
  • rizika a jejich řízení v příspěvkové organizaci
  • vnitřní řídící a kontrolní systém (VŘKS) - teorie i dobrá praxe
  • finanční kontrola
  • praktická ukázka SW CROSEUS

  Metodický cyklus č. 2:

  • řízení lidských zdrojů z pohledu pracovního práva
  • personalistika
  • GDPR
  • základy práce ve spisové službě

  Metodický cyklus č. 3:

  • registr smluv
  • veřejné zakázky - čemu se nevyhnete?
  • veřejné zakázky – změny závazků
  • praktická ukázka SW EMA

  Informace o lektorech

  Problematikou Vás provedou Ing. Erika Šteflová, MBA, Ing. Pavel Mucha, Ing. Martina Pernicová, Mgr. Sylva Staníková, Ing. Jana Hartmanová, Veronika Kousalová, Ing. Marek Bena, Ing. Robert Páleník a Ladislav Šerák.

 • Metodický den pro účetní

  Metodický den pro ekonomy, účetní, správce rozpočtu, pokladní, personalisty, mzdové účetní

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky se základními právy a povinnostmi, principy či zásadami v níže uvedených oblastech tak, aby jim byly prospěšné, získané vědomosti využitelné při výkonu jejich řídicích kompetencí. Poskytnout účastníkům zdroje a náměty pro případné další vzdělávání.

  Komu je kurz určen

  Pro zaměstnance i vedoucí ekonomických odborů a oddělení, personalisty.

  Časový fond

  Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod)

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je vždy týden před konáním Metodického dne.

  Obsah

  Metodický den proběhne ve dvou cyklech. Jednotlivé dny jsou na sobě nezávislé a je možné zvolit pouze ten, který vyhovuje Vašim potřebám.

  Metodický cyklus č. 1:

  • strategické plánování a rizika a jejich řízení v příspěvkové organizaci
  • finanční kontrola
  • ekonomické směrnice aneb jak na ně
  • praktická ukázka SW CROSEUS
  • registr smluv

  Metodický cyklus č. 2:

  • řízení lidských zdrojů z pohledu pracovního práva
  • personalistika
  • GDPR
  • základy práce ve spisové službě

  Informace o lektorech

  Problematikou Vás provedou Ing. Erika Šteflová, MBA, Ing. Pavel Mucha, Mgr. Sylva Staníková, Ing. Jana Hartmanová a Veronika Kousalová.

 • Metodický den pro asistenty

  Metodický den pro asistenty, pracovníky spisovny

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky se základními právy a povinnostmi, principy či zásadami v níže uvedených oblastech tak, aby jim byly prospěšné, získané vědomosti využitelné při výkonu jejich řídicích kompetencí. Poskytnout účastníkům zdroje a náměty pro případné další vzdělávání.

  Komu je kurz určen

  Pro zaměstnance do jejichž pracovní náplně patří práce s dokumenty a to i v rámci oběhu účetních dokladů, pro asistentky, pracovníky spisovny, osoby odpovědné za vedení spisové služby.

  Časový fond

  Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod)

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je vždy týden před konáním Metodického dne.

  Obsah

  Metodický den proběhne ve dvou cyklech. Jednotlivé dny jsou na sobě nezávislé a je možné zvolit pouze ten, který vyhovuje Vašim potřebám.

  Metodický cyklus č. 1:

  • finanční kontrola
  • ekonomické směrnice aneb jak na ně
  • registr smluv
  • praktická ukázka SW CROSEUS

  Metodický cyklus č. 2:

  • základy práce ve spisové službě
  • jak správně vyřizovat a ukládat dokumenty do spisovny
  • průběh elektronické skartace
  • elektronická komunikace v organizaci
  • dobrá praxe v procesu práce s dokumenty z pohledu spisové služby
  • spisový a skartační řád

  Informace o lektorech

  Problematikou Vás provedou Ing. Pavel Mucha, Veronika Kousalová a Mgr. Sylva Staníková.


Zobrazeny 3 položky
 • Metodický den pro asistenty, pracovníky spisovny - 2. cyklus

  Datum
  26. 5. 2022
  Čas konání
  9-15 h
  Místo konání
  Žižkova 89, Jihlava
  Lektor
  Ing. Pavel Mucha, Veronika Kousalová
  Skladem
  1 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Metodický den pro asistenty
 • Metodický den pro ředitele, zástupce ředitele, vedoucí pracovníky, právníka - 3. cyklus

  Datum
  31. 5. 2022
  Čas konání
  9-15 h
  Místo konání
  Žižkova 89, Jihlava
  Lektor
  Mgr. Sylva Staníková, Ing. Marek Bena, Ing. Robert Páleník, Ladislav Šerák, Ing. Martina Pernicová
  Skladem
  5 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Metodický den pro ředitele
 • Metodický den pro ředitele, zástupce ředitele, vedoucí pracovníky, právníka - 3. cyklus

  Datum
  16. 6. 2022
  Čas konání
  9-15 h
  Místo konání
  Žižkova 89, Jihlava
  Lektor
  Mgr. Sylva Staníková, Ing. Marek Bena, Ing. Robert Páleník, Ladislav Šerák, Ing. Martina Pernicová
  Skladem
  1 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Metodický den pro ředitele
Zobrazeny 3 položky