Drobečková navigace

Domů > Kurzy

Kurzy

Realizujeme kurzy zejména v oblastech zájmu veřejné správy. Známe nejčastější problémy v provozu nejen příspěvkových organizací a na našich školeních poskytujeme praktické rady k jejich řešení. Víme, jak to dělají jinde. Jsme schopni připravit kurz na míru přímo vám. Kurzy probíhají prezenčně i jako on-line semináře.


 • Akademie pro ředitele - Průvodce životním cyklem veřejného výdaje

  Akademie pro ředitele a jejich statutární zástupce je koncipována jako ucelený vzdělávací cyklus zakončený osvědčením. Přijati budou  účastníci přihlášení do všech čtyř vzdělávacích dnů. Pokud máte zájem pouze o toto téma, kontaktujte nás prosím na adrese: segedova@pkkv.cz.

  Cíl vzdělávacího dne

  Cílem je z pohledu manažera a jeho odpovědností provést účastníky celým životním cyklem veřejného výdaje. Na vybraném příkladu se naučit aplikovat povinnosti vyplývající zejména ze zákona o finanční kontrole (požadavky na výkon finanční kontroly ve všech fázích – předběžná, průběžná, následná; požadavky na zajištění 3E) a zákona o zadávání veřejných zakázek (aplikace hlavních zásad zákona na VZMR). Zajistit, aby si účastník byl vědom souvisejících administrativních požadavků při realizaci výdaje.

  Časový fond

  Prezenční seminář 5 hodin (od 9 do 14 hod)

  Obsah

  Dané téma je vždy uvedeno stručným teoretickým úvodem, na který navazuje společná debata spojená s procvičením na praktickém příkladu formou práce v týmech.

  1. Analýza potřeb

  2. Zhodnocení účelnosti

  3. Plán rozpočtu

  4. Smlouva a její podpis

  • finanční kontrola
  • povinné náležitosti, znění smlouvy a jeho připomínkování
  • správné založení smlouvy v Croseu, portálu a spisové službě, správný podpis a následná evidence
  • modul závazkových vztahů, registr smluv

  5. Realizace nákupu

  • finanční kontrola předběžná po vzniku závazku, kroky při převzetí plnění, průběžná kontrola v průběhu plnění a následně, kontrolní mechanismy při uhrazení faktury,

  6. Ex post hodnocení

  • následné vyhodnocení spokojenosti s nákupem, následná kontrola i nefinančního plnění

  7. Zpracování ekonomických agend, evidence a administrace

  • zavedení do majetku, správné odepisování, nástroje pro přehled o majetku, fondy

  Informace o lektorech

  Problematikou Vás provedou Mgr. Sylva Staníková, Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. a Ing. Pavel Mucha

 • Akademie pro ředitele - Odpovědné řízení rizik=cesta k úspěchu

  Akademie pro ředitele a jejich statutární zástupce je koncipována jako ucelený vzdělávací cyklus zakončený osvědčením. Přijati budou  účastníci přihlášení do všech čtyř vzdělávacích dnů. Pokud máte zájem pouze o toto téma, kontaktujte nás prosím na adrese: segedova@pkkv.cz.

   

  Cíl vzdělávacího dne

  Cílem kurzu je z pohledu manažera a jeho odpovědností provést účastníky jednotlivými fázemi řízení rizik ve vztahu k vizi organizace a plnění strategických cílů. Na vybraném příkladu se naučit, jak správně rizika pojmenovat, definovat jejich příčinu a dopad, hodnotit je, stanovit odpovědnosti a v konečném důsledku monitorovat a aktualizovat rizikové faktory. Cílem je uvědomění si, že řízení rizik je důležitou součástí jakékoli zodpovědné činnosti. 

  Časový fond

  Prezenční seminář 5 hodin (od 9 do 14 hod)

  Obsah

  Na stručný teoretický úvod naváže společná debata spojená s procvičením na praktickém příkladu formou práce v týmech.

  1. Pochopit význam řízení rizik ve vztahu k strategickému plánování v organizaci

  2. Umět rizika definovat a přijmout je jako součást řízení organizace

  3. Pochopit, že rizika jsou klíčovou součásti naší cesty k úspěchu

  4. Umět vybrat správný nástroj k řízení rizik a použít ho v praxi

  5. Umět rizika správně komunikovat uvnitř firmy i navenek

  6. Příklad z praxe

   

  Informace o lektorech

  Problematikou Vás provedou Ing. Erika Šteflová, MBA. a Mgr. Sylva Staníková.

 • Akademie pro ředitele - Umění nákupu

  Akademie pro ředitele a jejich statutární zástupce je koncipována jako ucelený vzdělávací cyklus zakončený osvědčením. Přijati budou  účastníci přihlášení do všech čtyř vzdělávacích dnů. Pokud máte zájem pouze o toto téma, kontaktujte nás prosím na adrese: segedova@pkkv.cz.

   

  Cíl vzdělávacího dne

  Cílem kurzu je provést účastníky jednotlivými technikami nákupu a na konkrétních příkladech ukázat, jaký má zvolený způsob nákupu dopad na výstup z nákupu a celkové náklady organizace na jeho realizaci. Dílčí cíle jsou: aplikace 3E, optimalizace nákupního rozhodování, zohlednění životního cyklu nákupu, dosahování kvality v nákupech. Vše na úrovni, kterou využijí jako vrcholoví manažeři při řízení organizace.

   

  Časový fond

  Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod)

   

   

  Obsah 

  Dané téma je vždy uvedeno stručným teoretickým úvodem, na který navazuje společná debata spojená s procvičením na praktickém příkladu formou práce v týmech.

  1. Předpokládaná hodnota a volba variant 

  • request for information, délka smluvního vztahu, spojování částí, technické specifikace, apod.

  2. Kalkulace nákladů

  • životní cyklus, provoz, nákladová efektivnost

  3. Kritéria přípustnosti a hodnotící kritéria, společenská odpovědnost 

  4. Poptávkové řízení

  • možnosti výběru dodavatele, opakované nákupy, společné nákupy

  Informace o lektorech

  Problematikou Vás provedou Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. a Ing. Robert Páleník

 • Akademie pro ředitele - Spisová služba

  Akademie pro ředitele a jejich statutární zástupce je koncipována jako ucelený vzdělávací cyklus zakončený osvědčením. Přijati budou  účastníci přihlášení do všech čtyř vzdělávacích dnů. Pokud máte zájem pouze o toto téma, kontaktujte nás prosím na adrese: segedova@pkkv.cz.

  Cíl vzdělávacího dne

  Cílem je ukázat důležitost vedení spisové služby v elektronické podobě - z pohledu statutárního zástupce i celé organizace, za kterou je zodpovědný. Vysvětlit nutnost používání elektronické spisové služby, jak statutárním zástupcem, tak i pověřenými zaměstnanci takovým způsobem, který je v souladu se zákonnou povinností. 

  Časový fond

  Prezenční setkání 4 hodiny (od 9 do 13 hod)

   

   

  Obsah 

  Dané téma je prezentováno za pomoci příkladů a praktických ukázek.  

  1. Co je spisová služba a k čemu slouží

  2. Organizace práce v agendě spisová služba

  • důležitost role garanta za organizaci

  3. Upozornění na nutnost pravidelné práce se spisovou službou

  • včasná evidence, vyřizování, uzavírání a předávání do spisovny

  4. Nastavení dokumentů úřední povahy

  • spisový plán jako součást spisového řádu

  5. Tvorba elektronických dokumentů

  6. Podepisování dokumentů elektronickým podpisem

  7. Konverzní doložky

  • převod analogového dokumentu na elektronický a naopak

  8. Diskuze: „Jak to vypadá se spisovou službou u Vás v organizaci?“

  Informace o lektorech

  Problematikou Vás provedou Dagmar Vebrová a Lenka Lédlová.


Zobrazeno 5 položek
Zobrazeno 5 položek