Drobečková navigace

Domů > Kurzy

Kurzy

Realizujeme kurzy zejména v oblastech zájmu veřejné správy. Známe nejčastější problémy v provozu nejen příspěvkových organizací a na našich školeních poskytujeme praktické rady k jejich řešení. Víme, jak to dělají jinde. Jsme schopni připravit kurz na míru přímo vám. Kurzy probíhají prezenčně i jako on-line semináře.


 • Finanční kontrola

  Croseus - pro všechny uživatele

  Cíl kurzu

  Seznámení se se systémem finanční kontroly Croseus.

   

  Komu je kurz určen

  Seminář je určen pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

  Pro současné i budoucí uživatele systému Croseus, ředitele, ekonomy a účetní organizací.

  Časový fond

  On-line setkání 2 hodiny (od 9 do 11 hod).

   

   

  Obsah

  1. část - pro nové uživatele

  • seznámení se se systémem implementace v organizaci
  • příprava harmonogramu implementace
  • základní metodické informace o provádění elektronické finanční kontroly
  • způsob propojení se s účetním systémem 
  • základy práce se systémem

  2. část - pro stávající uživatele

  • seznámení s připravovanými novinkami v systému Croseus
  • dotazy a problémy uživatelů

  Informace o lektorech

  mucha_2.jpgmucha_-min.jpgledlova_-min.JPG

  Ing. Pavel Mucha

  Lektor působí od roku 2009 jako ekonom a účetní ve veřejném sektoru a to jak na pozici správce rozpočtu, tak i hlavního účetního, byl členem Pracovní skupiny pro problematiku metodické podpory veřejného sektoru při Ministerstvu financí ČR, je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě, zabývá se publikační a lektorskou činností v oblastech nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě a vedení účetnictví.

 • Spisová služba

  Elektronické skartační řízení

  Cíl kurzu

  Online kurz je zaměřen na praktické aspekty elektronického skartačního řízení.

  Komu je kurz určen

  Kurz je určen pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

  Pro osobu odpovědnou za správu spisovny v dané organizaci.  

  Časový fond

  Online webinář 2 hodiny (od 9 do 11 hod.)

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je 18. 9. 2023.

  Obsah kurzu

  1. Aktuální legislativní rámec a jeho implementace v SSL

  2. Příprava dat pro elektronické skartační řízení

  3. Práce ve spisovně

  4. Elektronické skartační řízení ve spisové službě

   

  Informace o lektorovi

   

  mucha_-min.jpgledlova_-min.JPG

  Renata Tobolová

   

   

   

  Lektorka dlouhodobě působila na různých pozicích veřejné správy. Studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity zaměřené na veřejnou správu zakončila státní zkouškou ze správního práva procesního. Problematice spisové služby se metodicky věnuje od roku 2007. Je členkou profesního sdružení (ICT UNIE).

 • Vnitřní řídící a kontrolní systém

  Správní řízení v praxi ředitelů středních škol

  Cíl kurzů

  Kurz je zaměřený na správný postup ředitelů při rozhodovací činnosti v rámci správního řízení. Cílem je seznámení se s postupem při rozhodování ředitele školy ve správním řízení v souladu s příslušnou legislativou a s důrazem na tvorbu a vedení správního spisu, odesílání jeho jednotlivých dokumentů a archivaci.

  Reflektuje změny školských právních předpisů nedávné doby a změny školských předpisů, které nastanou v nejbližší době a mají návaznost na průběh správního řízení ve školách a školských zařízeních.

  Komu jsou kurzy určeny

  Kurz je určen pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

  Pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky škol.

  Časový fond

  Online webinář 5 hodin (od 9 do 14 hod.)

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je 15. 11. 2023.

  Obsah kurzu

  1. Správní řízení v praxi středních škol

  • Vztah správního řádu a školského zákona (princip subsidiarity)
  • Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
  • Účastníci správního řízení a jejich úkony v oblasti školství
  • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení, založení spisu

  2. Postavení střední školy jako správního orgánu

  • Ředitel střední školy jako oprávněná úřední osoba
  • Povaha rozhodování ředitele jako činnosti při výkonu veřejné správy
  • Použití správního řádu bez ohledu na druh zřizovatele školy
  • Postup správního řízení v praxi ředitelů středních škol
  • Rozhodování v praxi středních škol, na které se vztahuje správní řád

  3. Rozhodovací činnost ředitelů středních škol

  • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlížení do spisu, námitky)
  • Sběr informací o žácích a zákonných zástupcích, ochrana osobních údajů (GDPR)
  • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení rozhodnutí, právní moc
  • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
  • Autoremedura, odvolací řízení, stanovisko k odvolání
  • Další rozhodnutí v praxi ředitelů škol (IVP, přestup…)
  • Příklady správních rozhodnutí, judikatura NSS

  4. Přijímací řízení

  • Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy v přijímacím řízení
  • Proces přijímání žáků ke střednímu vzdělávání
  • Stanovení kritérií přijetí
  • Úprava podmínek pro přijímání žáků– cizinců s dočasnou ochranou a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
  • Změny, které přinášejí novely školských právních předpisů s dopadem na přijímací řízení

  5. Spisová služba ve správním řízení

  • Novela zákona č. novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby)
  • Způsoby tvorby spisu
  • Tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování a užívání razítek
  • Ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů)
  • Archivace a skartační řízení správních spisů
  • Příklady dobré praxe

   

  Informace o lektorovi

   

  mucha_-min.jpgledlova_-min.JPG

  RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

   

   

   

   

   

  Odborná lektorka kurzů na ta téma správního řádu, spisové služby a datových schránek Mnoho let pracovala jako odborná referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a metodička spisové služby a datových schránek. V současné době se specializuje na vedení spisové služby ve školách a aplikace správního řádu. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň pravidelně publikuje ve školských časopisech. Má pedagogické, přírodovědné a manažerské vzdělání. Byla lektorkou projektu vzdělávání „eGovernment ve Středočeském kraji“ a garantem oblasti elektronická spisová služba v rámci pracovní skupiny projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji.


Zobrazeny 4 položky
 • Elektronické skartační řízení

  Datum
  26. 9. 2023
  Čas konání
  9-11 hod.
  Místo konání
  online webinář
  Lektor
  Renata Tobolová
  Skladem
  0 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Spisová služba
 • Croseus - pro všechny uživatele

  Datum
  10. 10. 2023
  Čas konání
  9-11 hod.
  Místo konání
  Webex - online webinář
  Lektor
  Ing. Pavel Mucha
  Skladem
  4 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Finanční kontrola
 • Správní řízení v praxi ředitelů středních škol

  Datum
  23. 11. 2023
  Čas konání
  9-14 hod.
  Místo konání
  Zoom - online webinář
  Lektor
  RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D.,MBA
  Skladem
  20 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Vnitřní řídící a kontrolní systém
 • Croseus - pro všechny uživatele

  Datum
  28. 11. 2023
  Čas konání
  9-11 hod.
  Místo konání
  Webex - online webinář
  Lektor
  Ing. Pavel Mucha
  Skladem
  30 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Finanční kontrola
Zobrazeny 4 položky