Drobečková navigace

Domů > Kurzy

Kurzy

Realizujeme kurzy zejména v oblastech zájmu veřejné správy. Známe nejčastější problémy v provozu nejen příspěvkových organizací a na našich školeních poskytujeme praktické rady k jejich řešení. Víme, jak to dělají jinde. Jsme schopni připravit kurz na míru přímo vám. Kurzy probíhají prezenčně i jako on-line semináře.


 • Finanční kontrola

  Finanční kontrola prakticky

   

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky s prováděním finanční kontroly dle metodických doporučení Kraje Vysočina a Ministerstva financí tak, aby získali praktický návod na provádění finanční kontroly ve všech ekonomických situacích.

  Komu je kurz určen

  Pro ředitele, ekonomy, účetní, případně další zaměstnance, kteří jsou zapojeni do systému finanční kontroly v organizaci.

  Časový fond

  Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod).

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je vždy týden před konáním kurzu. 

  Obsah

  1. Úvod

  2. Kontrola před vznikem závazku - veřejné zakázky, smlouvy,  objednávky, pracovněprávní vztahy, limitované přísliby

  3. Kontrola po vzniku závazku - výdaje pokladnou, bankovním převodem, platební karty, inkasa

  4. Kontrola před vznikem nároku - dotace, příjmy za poskytované služby

  5. Kontrola po vzniku nároku - příjem do pokladny na bankovní účet

  6. Průběžná a následná kontrola - jak sestavit plán kontroly, provádění těchto druhů kontrol

  7. Úprava finanční kontroly ve vnitřních předpisech a provázání s účetnictvím a rozpočtem organizace

   

  Informace o lektorovi

  Ing. Pavel Muchamucha_-min.jpgledlova_-min.JPG

  Ing. Pavel Mucha

  Lektor působí od roku 2009 jako ekonom a účetní ve veřejném sektoru a to jak na pozici správce rozpočtu, tak i hlavního účetního, byl členem Pracovní skupiny pro problematiku metodické podpory veřejného sektoru při Ministerstvu financí ČR, je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě, zabývá se publikační a lektorskou činností v oblastech nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě a vedení účetnictví.

 • Inventarizace

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly provádění inventarizace, aby účetnictví bylo průkazné dle §8, odst. 4, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V rámci kurzu budou popsány jednotlivé povinnosti vycházející ze zákona o účetnictví a z vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, procesní pravidla a nastavení jednotlivých kroků inventarizace ve vnitřních předpisech organizace. Součástí kurzu bude kompletní příklad na provedení inventarizace, včetně praktických ukázek jednotlivých výstupů a to jak u fyzické, tak i u dokladové inventarizace.

  Komu je kurz určen

  Pro ekonomy, účetní, případně další zaměstnance, kteří jsou zapojeni do systému finanční kontroly v organizaci.

  Časový fond

  Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod).

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je vždy týden před konáním kurzu. 

  Obsah

  1. Úvod

  2. Povinnosti vyplývající z platné legislativy

  3. Výklad jednotlivých pojmů

  • fyzická a dokladová inventura,
  • rozdílová inventura,
  • periodická a průběžná inventarizace,
  • prvotní a rozdílová inventura, 

  4. Inventurní soupis a zjednodušený inventurní soupis

  5. Procesní pravidla pro provádění inventarizace

  • jednotlivé kroky od plánu inventur po inventarizační zprávu

  6. Praktická část

  7. Příprava organizace na inventarizaci

  • náležitosti interních předpisů organizace
  • podoba dokumentů (plán inventur, příkaz ředitele, inventurní soupisy, inventurní zprávy)

  8. Ukázka průběhu fyzické inventarizace

  9. Ukázka průběhu dokladové a zjednodušené inventarizace

  10. Vypořádání inventarizačních rozdílů

  Informace o lektorovi

  Ing. Pavel Muchamucha_-min.jpgledlova_-min.JPG

  Ing. Pavel Mucha

  Lektor působí od roku 2009 jako ekonom a účetní ve veřejném sektoru a to jak na pozici správce rozpočtu, tak i hlavního účetního, byl členem Pracovní skupiny pro problematiku metodické podpory veřejného sektoru při Ministerstvu financí ČR, je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě, zabývá se publikační a lektorskou činností v oblastech nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě a vedení účetnictví.

 • GDPR

  Personalistika včetně vazeb na GDPR

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky s důležitostí průběhu výběrových řízení s vazbou na GDPR. Dozvíte se základní pravidla adaptace zaměstnanců. Jak na uzavření pracovních poměrů, na co nezapomenout. Jak na ukončení pracovních poměrů. Vyzkoušíme si, jak správně pracovat s hodnocením zaměstnanců. Dozvíte se informace týkající se nejčastějších nálezů z kontrol z oblasti personalistiky.

  Komu je kurz určen

  Pro ředitele a jejich zástupce, ekonomy, personalisty a mzdové účetní.

  Časový fond

  Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod).

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je vždy týden před konáním kurzu.

   

   

  Obsah

  1. Výběrová řízení krok za krokem od zveřejnění inzerátu pro výběr vhodného kandidáta

  2. Adaptace zaměstnanců a proces uzavření pracovního poměru

  3. Na co si dát pozor při ukončení pracovního poměru

  4. Proč je důležité hodnocení zaměstnanců

  5. Jak správně archivovat a skartovat personální a mzdové dokumenty.

  6. Nábor zaměstnanců a nástup do zaměstnání z pohledu GDPR

  7. Jaké může zaměstnavatel požadovat informace a jak dlouho je smí uchovávat

  8. Osobní údaje v osobních dotaznících a při zdravotních prohlídkách 

  9. Problematika souhlasů se zpracováním osobních údajů

  10. Dotazy

  Informace o lektorovi 

  Problematikou Vás provedou Ing. Jana Hartmanová a Veronika Kousalová.

 • Spisová služba

  Odměňování / BOZP

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky kurzu s důležitostí správného zařazení do platových tříd/stupňů. Jak na mimořádné odměny. Jak se poprat s nálezy z kontrol v oblasti odměňování. Dále se dozvíte základní informace k bezpečnosti práce na pracovišti a přidělování ochranných osobních pracovních pomůcek.

  Komu je kurz určen

  Pro ředitele a jejich zástupce, ostatní vedoucí zaměstnance,  ekonomy, účetní, personalisty, mzdové účetní, informatiky, zaměstnance zajišťující skartaci dokumentů a zaměstnance evidující dokumenty.

  Časový fond

  Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod).

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je vždy týden před konáním kurzu.

   

   

  Obsah

  1. Co vše je potřeba pro správné zařazení zaměstnance do platové třídy/stupně

  2. Jak na příplatky a mimo tarifní složky platu. Jak na mimořádné odměny

  3. Seznámení se s náležitostmi formulářů a vzorů pro platové výměry a odměny

  4. Jak na bezpečnost práce na pracovišti, přidělování ochranných pracovních prostředků, jak na lékařské pracovní prohlídky

  5. Dotazy

  Informace o lektorovi 

  Problematikou Vás provedou Veronika Kousalová a Bc. Jaroslav Kocián.

 • Vnitřní řídící a kontrolní systém

  Strategie nákupu, aneb jak dobře nakoupit to, co potřebuji

  Cíl kurzu

  Seznámit účastníky s vazbami mezi nákupem a ostatními procesy, které by v organizaci s fungujícím VŘKS měly probíhat, včetně legislativních povinností (cyklus v 8 krocích).

  Komu je kurz určen

  Pro ředitele a jejich zástupce, ekonomy a účetní.

  Časový fond

  Prezenční setkání 6 hodin (od 9 do 15 hod).

   

  Nejzazší termín pro přihlášení je vždy týden před konáním kurzu.

   

   

  Obsah

  1. Souvisí veřejný výdaj s vizí, strategií a cíli?

  2. Co vlastně chci koupit a kdo o tom rozhodne? (definice předmětu nákupu, proces informace a komunikace, 3E, nástroje spolupráce s možnými dodavateli)

  3. Známé i méně známé způsoby provedení nákupu (podle hodnoty výdaje, podle použitých nástrojů)

  4. Co když to nevyjde? (rizika nákupu a jejich dopady)

  5. Legislativní povinnosti spjaté s výdajem (FK, registr smluv, elektronické zadávání)

  6. Tak už máme co jsme chtěli .... a co dál? (zhodnocení nákupu, související evidence)

  Informace o lektorovi 

  Problematikou Vás provedou Ing. Robert Páleník, Ing. Markéta Páleníková Ph.D., Mgr. Sylva Staníková, Ing. Pavel Mucha


Zobrazeno 5 položek
 • Personalistika včetně vazeb na GDPR

  Datum
  15. 11. 2022
  Čas konání
  9-15 hod.
  Místo konání
  Žižkova 89, Jihlava
  Lektor
  Ing. Jana Hartmanová a Veronika Kousalová
  Skladem
  0 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  GDPR
 • Strategie nákupu, aneb jak dobře nakoupit to, co potřebuji

  Datum
  22. 11. 2022
  Čas konání
  9-15 hod.
  Místo konání
  Žižkova 89, Jihlava
  Lektor
  Ing. Robert Páleník, Ing. Markéta Páleníková, Ph.D., Mgr. Sylva Staníková, Ing. Pavel Mucha
  Skladem
  0 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Vnitřní řídící a kontrolní systém
 • Finanční kontrola prakticky

  Datum
  24. 11. 2022
  Čas konání
  9-15 hod.
  Místo konání
  Žižkova 89, Jihlava
  Lektor
  Ing. Pavel Mucha
  Skladem
  0 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Finanční kontrola
 • Odměňování / BOZP

  Datum
  29. 11. 2022
  Čas konání
  9-15 hod.
  Místo konání
  Žižkova 89, Jihlava
  Lektor
  Veronika Kousalová a Bc. Jaroslav Kocián
  Skladem
  0 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Spisová služba
 • Finanční kontrola prakticky

  Datum
  6. 12. 2022
  Čas konání
  9-15 hod.
  Místo konání
  Žižkova 89, Jihlava
  Lektor
  Ing. Pavel Mucha
  Skladem
  0 ks
  Cena s DPH
  0,00 Kč

  Finanční kontrola
Zobrazeno 5 položek