Drobečková navigace

Domů > Služby > Dotační management

Dotační management

Přemýšlíte nad projektem z evropských nebo národních zdrojů?

Provedeme vás

Nabízíme vám komplexní služby dotačního managementu. Pomůžeme vám proměnit vaši myšlenku v reálný smysluplný projekt s šancí získat dotační prostředky a úspěšně ho realizovat dle vašich představ. Máme 15 let zkušeností s vedením evropských projektů jak na straně poskytovatele dotace, tak žadatele a příjemce.

Projektový záměr

Prověříme dotační možnosti pro váš projektový záměr. Pomůžeme vám vnést do vaší myšlenky kreativní řešení opřené o odbornost a naše zkušenosti, zároveň chceme předcházet nesrovnalostem a korekcím.

Projektová žádost

Připravíme projektovou žádost o dotaci podle podmínek dotačního titulu. Zpracováváme studie proveditelnosti i CBA analýzy.

Realizace projektu

Specializujeme se na kompletní realizaci projektu. Provádíme supervize harmonogramu, finančního plánu i změn projektu. Zpracujeme pro vás monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Jsme v kontaktu s poskytovatelem dotace v průběhu celého projektu.

Udržitelnost projektu

S ukončením realizace projektu nemusí končit naše služby. Nabídneme vám zpracování zpráv o udržitelnosti, řešení změn, sledování plnění monitorovacích ukazatelů a publicitu projektu. Nakonec poradíme i s konečnou archivací projektu.

Co tím získáte?

Úspěšně získané finanční prostředky z evropských nebo národních dotačních programů. Projekt pohlídáme po celou dobu jeho trvání. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v dotačním managementu.

Ing. Martina Pernicová

Ing. Martina Pernicová

vedoucí odboru projektového
řízení a veřejných zakázek

Kontaktujte mě

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

Od roku 2019 pro nás Projektová kancelář Kraje Vysočina (PKKV) připravovala veřejné zakázky (VZ) na pojízdnou dílnu pro instalatéry, 3D laserový skener, vícemístné vozidlo pro přepravu žáků na odborný výcvik, pronájem kopírovacích strojů a naposledy opět VZ na dodání užitkového vozidla s dvojkabinou a valníkem. PKKV pro nás často chystá zajímavá školení, která jsou přínosná pro naše zaměstnance. Během loňského roku jsme měli také možnost konzultovat s Projektovou kanceláří whistleblowing a v dohledné době se chystáme využívat služby v oblasti GDPR.
Ve spolupráci s PKKV jsme řešili a řešíme projekty Učíme se ze života pro život a Učíme se ze života pro život II.

Pro zpracovatele z Projektové kanceláře jsme vždy vytvořili podklady, které následně zpracovatel veřejné zakázky připravil a případně upozornil na možné problémy, které mohou z jeho odborného pohledu při realizaci zakázky vzniknout. Spolupráce vždy probíhá velmi efektivně, na nejlepší úrovni a my jsme s výsledkem velice spokojeni.

Zaměstnanci PKKV jsou vždy velice kvalitně připraveni a mají o dané problematice velký přehled. Vždy prokazují rozsáhlé odborné znalosti, kreativitu, flexibilitu a velkou míru pochopení. Spolupráce je pro nás velice důležitá a velmi si vážíme možnosti využívat služeb profesionálů z Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Pro naši příspěvkovou organizaci jsou důležitým partnerem.

Ing. Josef Charamza

ředitel

Krajská knihovna Vysočiny Krajská knihovna Vysočiny

V souvislosti se stavbou nové budovy Krajské knihovny Vysočiny pro nás PKKV administrovala několik podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek na vnitřní vybavení nové budovy a další. PKKV realizovala implementaci SW EMA+ v Krajské knihovně Vysočiny – i tato činnost souvisela s výstavbou nové budovy knihovny a následně s importem dat do systému na správu budov EMA+ (import půdorysů všech pater a jejich propojení s popisnými daty, popis zařízení dle projektové dokumentace a další) a v neposlední řadě zaškolení.

Spolupráce probíhala bez problémů, formou osobních i online setkání.

Na spolupráci s PKKV si ceníme odbornosti a profesionality jednotlivých pracovníků, jejich ochoty účastnit se jednání, konzultací i samotných hodnocení v případě veřejných zakázek, dále jejich flexibilitu – což jsou současně i důvody, proč bychom jejich služby doporučili komukoliv dalšímu.

Ing. Jitka Hladíková

ředitelka

Všechny reference