Drobečková navigace

Domů > Služby > Dotační management

Dotační management

Přemýšlíte nad projektem z evropských nebo národních zdrojů?

Provedeme vás

Nabízíme vám komplexní služby dotačního managementu. Pomůžeme vám proměnit vaši myšlenku v reálný smysluplný projekt s šancí získat dotační prostředky a úspěšně ho realizovat dle vašich představ. Máme 15 let zkušeností s vedením evropských projektů jak na straně poskytovatele dotace, tak žadatele a příjemce.

Projektový záměr

Prověříme dotační možnosti pro váš projektový záměr. Pomůžeme vám vnést do vaší myšlenky kreativní řešení opřené o odbornost a naše zkušenosti, zároveň chceme předcházet nesrovnalostem a korekcím.

Projektová žádost

Připravíme projektovou žádost o dotaci podle podmínek dotačního titulu. Zpracováváme studie proveditelnosti i CBA analýzy.

Realizace projektu

Specializujeme se na kompletní realizaci projektu. Provádíme supervize harmonogramu, finančního plánu i změn projektu. Zpracujeme pro vás monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Jsme v kontaktu s poskytovatelem dotace v průběhu celého projektu.

Udržitelnost projektu

S ukončením realizace projektu nemusí končit naše služby. Nabídneme vám zpracování zpráv o udržitelnosti, řešení změn, sledování plnění monitorovacích ukazatelů a publicitu projektu. Nakonec poradíme i s konečnou archivací projektu.

Co tím získáte?

Úspěšně získané finanční prostředky z evropských nebo národních dotačních programů. Projekt pohlídáme po celou dobu jeho trvání. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v dotačním managementu.

Ing. Martina Pernicová

Ing. Martina Pernicová

vedoucí odboru projektového
řízení a veřejných zakázek

Kontaktujte mě

Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov

S Projektovou kanceláří Kraje Vysočina (PKKV) Nemocnice Pelhřimov spolupracuje již od roku 2016. Za tuto dobu společně zrealizovala bezmála šest projektů z oblasti IT a oblasti zdravotnictví např. evropské projekty IROP, REACT-EU.

PKKV vždy zajišťovala kompletní servis v rámci projektu, a to od vypracování studie proveditelnosti, podání projektu a jeho administrace, realizace nadlimitních veřejných zakázek až po ukončení projektu a následnou udržitelnost.

Dlouhodobá spolupráce svědčí o vysoké profesionalitě a erudovanosti zaměstnanců PKKV zejména v oblasti veřejných zakázek. Odbornost, vstřícnost a společný otevřený přístup je důkazem 100% úspěchu u realizovaných veřejných zakázek a podaných projektů.

Petr Adam

náměstek HTS

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Všechny reference