Drobečková navigace

Domů > Služby > Facility management, SW EMA+

Facility management, SW EMA+

Chcete mít pořádek v evidenci majetku a mít online přístup k jeho správě?

Provedeme vás

Nabízíme komplexní službu pro efektivní online správu a řízení majetku prostřednictvím cloudového řešení. Poskytuje data o majetku online, na jednom místě a v reálném čase. V oblasti Facility managementu vám pomůžeme se zavedením SW EMA+ do organizace.

Analýza současného stavu majetku a jeho evidence

Projdeme s vámi dostupnou dokumentaci evidence majetku včetně projektové dokumentace a zjistíme, jak je připravena na import do systému. Zjistíme od vás maximum údajů o technickém stavu nemovitostí a nutných pravidelných revizích budov a zařízení.

Zavedení systému EMA+

Zavedeme komplexní online systém evidence majetku. Přiřadíme role jednotlivým uživatelům, zaevidujeme nutná data do systému, nastavíme opakované činnosti u pravidelně servisovaných zařízení atd.

Metodická pomoc

Průběžně se postaráme o to, aby byl systém funkční a přinášel vám užitek. Pomůžeme vám řešit změny systému a jeho uživatelů, aktualizace systému a zprovoznění dosud nepoužívaných modulů a funkcí.

Co tím získáte?

Získáte kontrolu nad stavem majetku vaší organizace. Správa majetku se stane funkčním systémem a ušetříte čas zaměstnanců, kteří mají na starosti podpůrné činnosti v organizaci. Zároveň získáte partnera pro spolehlivou a dlouhodobou podporu a poradenství v souvislosti s řešením správy majetku.

Ing. Martina Pernicová

Ing. Martina Pernicová

vedoucí odboru projektového
řízení a veřejných zakázek

Kontaktujte mě

Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov

S Projektovou kanceláří Kraje Vysočina (PKKV) Nemocnice Pelhřimov spolupracuje již od roku 2016. Za tuto dobu společně zrealizovala bezmála šest projektů z oblasti IT a oblasti zdravotnictví např. evropské projekty IROP, REACT-EU.

PKKV vždy zajišťovala kompletní servis v rámci projektu, a to od vypracování studie proveditelnosti, podání projektu a jeho administrace, realizace nadlimitních veřejných zakázek až po ukončení projektu a následnou udržitelnost.

Dlouhodobá spolupráce svědčí o vysoké profesionalitě a erudovanosti zaměstnanců PKKV zejména v oblasti veřejných zakázek. Odbornost, vstřícnost a společný otevřený přístup je důkazem 100% úspěchu u realizovaných veřejných zakázek a podaných projektů.

Petr Adam

náměstek HTS

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Všechny reference