Drobečková navigace

Domů > Novinky > Konečně je to tady! Na jaké projekty budou příští rok peníze z IROP 2?

Konečně je to tady! Na jaké projekty budou příští rok peníze z IROP 2?Evropská komise schválila 1. července 2022 Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Následně se uskutečnil 12. července Monitorovací výbor IROP 2.  V rámci tohoto jednání došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách, schválení systému hodnocení projektů IROP 2 a harmonogramu výzev pro rok 2022.

Jako první budou vyhlášeny v srpnu 2022 výzvy na kybernetickou bezpečnost, elektronizaci vybraných služeb veřejné správy, mateřské školy a na pořízení materiálně-technického vybavení pro základní složky IZS (pro kraje a poskytovatele ZZS zřízené krajem).

V říjnu a listopadu 2022 budou vyhlašovány výzvy zaměřené na integrovanou péči, integraci zdravotních a sociálních služeb.

Na podrobnosti se podívejte na následujícím odkazu zde.

Zdroj: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz)