Drobečková navigace

Domů > Služby > Platební portál

Platební portál

Chcete zajistit svým občanům pohodlí s platbou poplatků úřadu, školy či zájmového spolku?

Provedeme vás

Platební portál umožňuje občanům, či těm, kteří využívají služeb v kraji, jednoduše zaplatit za poplatky a služby, aniž by museli opustit pohodlí svého domova. Občané tak snadno dohledají zapojené organizace dle obce, v níž sídlí, a podobně jako v jakémkoliv e-shopu jednoduše vyberou produkt a jeho variantu. Bez nutnosti registrace pak doplní požadované informace a zvolí vyhovující platební metodu, ať už se jedná o platbu kartou, převodem na účet či prostřednictvím QR kódu.

 

Díky Platebnímu portálu mohou nyní například rodiče uhradit školku v přírodě, lyžařský výcvik, zájmové kroužky, učebnice, ale i obědy ve školní jídelně jednoduše a kdykoliv z pohodlí domova. 

 

Registrace i provoz portálu je zcela ZDARMA. Vhodné pro obce, příspěvkové organizace a spolky. 

Jak na to?

Provedeme vás v několika krocích nastavením portálu na míru vašim požadavkům. 

Zajistíme jeho plnou funkčnost.

Staneme se vaším dlouhodobým partnerem.

Co tím získáte?

Výhody pro občana

  • Zjednodušení a zpřehlednění plateb za služby z pohodlí domova i mimo úřední hodiny
  • Snadná obsluha bez nutnosti další registrace
  • Volba vyhovující platební metody (platba kartou, převodem na účet či prostřednictvím QR kódu)
  • Zjednodušení komunikace s organizací, obcí nebo spolkem

 

Výhody pro zapojenou organizaci, obec, neziskovou organizaci

  • Zjednodušení administrativy
  • Snížení chybovosti 
  • Přehled v platbách
  • Zjednodušení komunikace s klientem i mimo úřední hodiny

melicharova_110x110.jpg

Bc. Melicharová Zuzana

projektová manažerka

Kontaktujte mě

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektová kancelář Kraje Vysočina realizovala pro SVK Žďársko analýzu vnitřního řídícího kontrolního systému, analýzu smluvních vztahů a vymezení hlavních směrů a příležitostí rozvoje svazku. Jednalo se o široké zadání a jistě nelehké s ohledem na specifičnost svazku. Kolegyně Páleníková, Kurková a Staníková se naší organizaci věnovali plnohodnotně, realizovali osobní pohovory se všemi zaměstnanci a seznámili se s vnitřními dokumenty a vůbec chodem svazku. Výstupem byla plnohodnotná analýza, která poukázala na slabá místa, doporučila opatření a v neposlední řadě navrhla doporučení pro budoucí rozvoj svazku.

 

Výstupní materiál je velmi kvalitní a otevřel nám v mnohém oči. Nyní je na nás, jak přijmeme tuto velkou výzvu, jak implementujeme doporučení, tak aby vnitřní procesy byly efektivní, srozumitelná a v souladu se všemi pravidly a legislativou. Chtěl bych poděkovat za přístup kolegyním i ředitelce. Oceňuji schopnost se v relativně krátkém čase seznámit s našim svazkem a děkuji za věcná, jasná a relevantní doporučení.

Mgr. Reda Ifrah

vedoucí manažer svazku

Všechny reference