Drobečková navigace

Domů > Reference > Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Svaz vodovodů a kanalizací ŽďárskoProjektová kancelář Kraje Vysočina realizovala pro SVK Žďársko analýzu vnitřního řídícího kontrolního systému, analýzu smluvních vztahů a vymezení hlavních směrů a příležitostí rozvoje svazku. Jednalo se o široké zadání a jistě nelehké s ohledem na specifičnost svazku. Kolegyně Páleníková, Kurková a Staníková se naší organizaci věnovali plnohodnotně, realizovali osobní pohovory se všemi zaměstnanci a seznámili se s vnitřními dokumenty a vůbec chodem svazku. Výstupem byla plnohodnotná analýza, která poukázala na slabá místa, doporučila opatření a v neposlední řadě navrhla doporučení pro budoucí rozvoj svazku.

 

Výstupní materiál je velmi kvalitní a otevřel nám v mnohém oči. Nyní je na nás, jak přijmeme tuto velkou výzvu, jak implementujeme doporučení, tak aby vnitřní procesy byly efektivní, srozumitelná a v souladu se všemi pravidly a legislativou. Chtěl bych poděkovat za přístup kolegyním i ředitelce. Oceňuji schopnost se v relativně krátkém čase seznámit s našim svazkem a děkuji za věcná, jasná a relevantní doporučení.

Mgr. Reda Ifrah

vedoucí manažer svazku