Drobečková navigace

Domů > Služby > Sdílené služby ICT

Sdílené služby ICT

Potřebujete spolehlivě zajistit fungování IT ve vaší organizaci?

Provedeme vás

Provedeme vás v několika krocích ke správnému řešení fungování ICT v organizaci v souladu s platnou legislativou a doporučeními dle kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany.

Analýza ICT stavu organizace a návrh řešení

Na základě analýzy navrhneme řešení, které bude optimální z hlediska provozu a nákladů organizace. Domluvíme se na možnostech, které je zapotřebí upravit a nastavit. Dohodnuté řešení zrealizujeme tak, aby vyhovovalo vaší organizaci a odpovídalo předpisům..

Pomůžeme nastavit novou IT infrastrukturu

Dohodnuté řešení zrealizujeme a nastavíme tak, aby vyhovovalo vaší organizaci a bylo dle všech potřebných předpisů. Až vše zprovozníme, ověříme, že navrhované řešení je optimální.

Podpora služeb ICT

Pokud budete mít zájem, můžeme se starat i správu ICT ve vaší organizaci. Organizace uzavře smlouvu s Projektovou kanceláří a budeme vaši spojenci pro správný provoz ICT.

Co tím získáte?

Naší činností získáte ujištění, že vše vaší organizaci funguje bezproblémově. Pomůžeme vám jednotlivými kroky k postupné elektronizaci veřejných služeb ve vaší organizaci. Budeme vaši parťáci, kteří se o vás budou starat.

00.jpg

Ing. Petr Herold

IT specialista

Kontaktujte mě

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektová kancelář Kraje Vysočina realizovala pro SVK Žďársko analýzu vnitřního řídícího kontrolního systému, analýzu smluvních vztahů a vymezení hlavních směrů a příležitostí rozvoje svazku. Jednalo se o široké zadání a jistě nelehké s ohledem na specifičnost svazku. Kolegyně Páleníková, Kurková a Staníková se naší organizaci věnovali plnohodnotně, realizovali osobní pohovory se všemi zaměstnanci a seznámili se s vnitřními dokumenty a vůbec chodem svazku. Výstupem byla plnohodnotná analýza, která poukázala na slabá místa, doporučila opatření a v neposlední řadě navrhla doporučení pro budoucí rozvoj svazku.

 

Výstupní materiál je velmi kvalitní a otevřel nám v mnohém oči. Nyní je na nás, jak přijmeme tuto velkou výzvu, jak implementujeme doporučení, tak aby vnitřní procesy byly efektivní, srozumitelná a v souladu se všemi pravidly a legislativou. Chtěl bych poděkovat za přístup kolegyním i ředitelce. Oceňuji schopnost se v relativně krátkém čase seznámit s našim svazkem a děkuji za věcná, jasná a relevantní doporučení.

Mgr. Reda Ifrah

vedoucí manažer svazku

Všechny reference