Drobečková navigace

Domů > Služby > Sdílené služby ICT

Sdílené služby ICT

Potřebujete spolehlivě zajistit fungování IT ve vaší organizaci?

Provedeme vás

Provedeme vás v několika krocích ke správnému řešení fungování ICT v organizaci v souladu s platnou legislativou a doporučeními dle kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany.

Analýza ICT stavu organizace a návrh řešení

Na základě analýzy navrhneme řešení, které bude optimální z hlediska provozu a nákladů organizace. Domluvíme se na možnostech, které je zapotřebí upravit a nastavit. Dohodnuté řešení zrealizujeme tak, aby vyhovovalo vaší organizaci a odpovídalo předpisům..

Pomůžeme nastavit novou IT infrastrukturu

Dohodnuté řešení zrealizujeme a nastavíme tak, aby vyhovovalo vaší organizaci a bylo dle všech potřebných předpisů. Až vše zprovozníme, ověříme, že navrhované řešení je optimální.

Podpora služeb ICT

Pokud budete mít zájem, můžeme se starat i správu ICT ve vaší organizaci. Organizace uzavře smlouvu s Projektovou kanceláří a budeme vaši spojenci pro správný provoz ICT.

Co tím získáte?

Naší činností získáte ujištění, že vše vaší organizaci funguje bezproblémově. Pomůžeme vám jednotlivými kroky k postupné elektronizaci veřejných služeb ve vaší organizaci. Budeme vaši parťáci, kteří se o vás budou starat.

00.jpg

Ing. Petr Herold

správce informačních
a komunikačních technologií

Kontaktujte mě

Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov

S Projektovou kanceláří Kraje Vysočina (PKKV) Nemocnice Pelhřimov spolupracuje již od roku 2016. Za tuto dobu společně zrealizovala bezmála šest projektů z oblasti IT a oblasti zdravotnictví např. evropské projekty IROP, REACT-EU.

PKKV vždy zajišťovala kompletní servis v rámci projektu, a to od vypracování studie proveditelnosti, podání projektu a jeho administrace, realizace nadlimitních veřejných zakázek až po ukončení projektu a následnou udržitelnost.

Dlouhodobá spolupráce svědčí o vysoké profesionalitě a erudovanosti zaměstnanců PKKV zejména v oblasti veřejných zakázek. Odbornost, vstřícnost a společný otevřený přístup je důkazem 100% úspěchu u realizovaných veřejných zakázek a podaných projektů.

Petr Adam

náměstek HTS

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

S PKKV jsme loni mimo jiné věci řešili bezpečnostní audit a nastavení kultury vnitřního prostředí organizace. Podnětem ke spolupráci byl nesystematicky řešený proces řízení rizik a potřeba zrevidovat nastavení kulturní politiky organizace.  Proběhla první informační schůzka pro ujasnění předmětu činnosti, který škola po PKKV požadovala, společně s představením možností PKKV tento cíl řešit. PKKV provedla bezpečnostní audit práce s riziky ve společnosti na základě zaslaných dokumentů popisujících tuto oblast a na základě získaných informací z pohovorů s pracovníky organizace vč. vedoucích pracovníků. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni. Byly přesně stanoveny požadavky na dokumenty. Neexistující nepovinné dokumenty byly suplovány pohovory s pracovníky. Byly přesně stanoveny a dodrženy lhůty dodání výsledného produktu. Škole byl výsledek odprezentován, následně škola obdržela výsledek šetření s navrhovanými doporučeními vč. mustrů pro zpracování řešené problematiky. Spolupráci s PKKV bych určitě doporučil i dalším. Neshledal jsem žádné nedostatky v jejich práci. Považuji ji za nadstandardní vzhledem k požadovanému zadání a směrem ke garantovanému produktu.

Ing. Martin Kubín

ředitel

Všechny reference